Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 187
Tuần này: 10,652
Số lượt truy cập: 398,746

Hôm nay: 1,166
Hôm qua: 1,612
Tuần này: 10,652
Tuần trước: 11,254
Tháng 5: 38,143
Tháng 4: 51,109


Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2023 của Bộ Chính trị
Ngày 22/3/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 56/HD-MTTQ-BTT về công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2023 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải Nội dung hướng dẫn Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Hướng dẫn số 56 /HD-MTTQ-BTT ngày 22/3/2024 của MTTQ Việt Nam Tỉnh, đề nghị các HTX thành viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Chi tiết »
 

Tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và Kế hoạch số 43/KH-LMHTX ngày 23/2/2024 của Liên minh HTX tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và Kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4; thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã và 13 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày Hợp tác xã 11/4, Liên minh HTX tỉnh ban hành công vắn số 69/LMHTX ngày 26/3/2024 đề nghị các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh và các HTX, Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
Chi tiết »
 

Tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 và kỷ niệm Ngày hợp tác xã Việt Nam 11/4
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN ngày 07/02/2024 của Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam về tổ chức Tháng hành động vì HTX năm 2024 và Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai tháng hành động vì HTX năm 2024; Liên minh hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND thị xã Hương Thuỷ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 và kỷ niệm Ngày hợp tác xã Việt Nam 11/4.
Chi tiết »
 

Tham gia kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 9 năm 2024
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế. Chương trình THQG Việt Nam được tiến hành 02 năm một lần nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp, HTX chia sẻ và theo đuổi các tiêu chí về Chất lượng – Đổi mới, Sáng tạo – Năng lực tiên phong. Kỳ xét chọn sản phẩm THQG Việt Nam lần thứ 9 và Lễ công bố dự kiến vào quý IV năm 2024.
Chi tiết »
 

Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 (lần 2) và dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký THT, HTX, LHHTX
Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 1371/UBND-DN ngày 07/02/2024 về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 932/BKHĐT-ĐKKD ngày 02/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 1402/UBND-DN ngày 15/02/2024 về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1044/BKHĐT-KTHT ngày 07/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Chi tiết »
 

Kế hoạch hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh
Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023, Liên minh HTX tỉnh ban hành công văn số 190/HD-LMHTX ngày 19/10/2023 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với các HTX và thành viên liên kết năm 2023 như sau:
Chi tiết »
 

Góp ý dự thảo 2 Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15
Thực hiện Công văn số 11168/UBND-DN ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 8308/BKHĐT-KTHT ngày 06/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Để tiếp thu được các ý kiến góp ý cho Dự thảo 2 Hồ sơ xây dựng Nghị định và báo cáo UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị HTX thành viên, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu và góp ý bằng văn bản gửi về Liên minh HTX tỉnh, số 16 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Huế trước ngày 30/10/2023 (hoặc gửi qua hộp thư điện tử: luungocanh1210@gmail.com; Zalo: 0934115859).
Chi tiết »
 

Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập LMHTXVN
Thực hiện Kế hoạch số 778/KH-LMHTXVN ngày 24/10/2022 của BCH Liên minh HTX Việt Nam về việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023); Kế hoạch số 662/KH-LMHTXVN ngày 24/8/2023 của Liên minh HTX Việt Nam về việc Tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam; Công văn số 761/LMHTXVN-TTTT ngày 06/10/2023 hướng dẫn đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và Kế hoạch số 249/KH-LMHTX ngày 10/11/2022 của Liên minh HTX tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế (3/1993-3/2023) và Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023). Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, Văn phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
Chi tiết »
 

Hưởng ứng hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023”
Thực hiện Hướng dẫn số 760/LMHTXVN-TTTT, ngày 06/10/2023 của Liên minh HTX Việt Nam, trên tinh thần hưởng ứng, phối hợp một số hoạt động của UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 191/LMHTX ngày 19/10/2023 đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, Văn phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
Chi tiết »
 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX tại thị xã Hương Thủy năm 2023
Thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCĐ ngày 08/02/2023 của Ban chỉ đạo về Chương trình công tác của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển phát triển kinh tế tập thể tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân thị xã Hương Thủy với những nội dung như sau:
Chi tiết »
 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XIII, năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 27/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023; Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023 và được đăng tải trên website chính thứ của Cơ quan Thường trực Hội thi tại địa chỉ www.husta.vn
Chi tiết »
 

Công văn số 70/LMHTX về việc tham gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022
Thực hiện Công văn số 39/LMHTXVN-UBKTr, ngày 14/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam về việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022; Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời các đại biểu tham gia buổi tập huấn theo kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam, cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong các HTX thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong các HTX thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, với những nội dung như sau:
Chi tiết »
 

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM BAN HÀNH CÔNG VĂN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 07 CỦA CHÍNH PHỦ
Liên minh HTX Việt Nam vừa có công văn số 117/LMHTVN-CSPT triển khai Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính Phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Chi tiết »
 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế (06/3/1993-06/3/2023) và Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023)
Nhằm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 249/KH-LMHTX ngày 10/11/2022 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế (06/3/1993-06/3/2023) và Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023), Liên minh HTX tỉnh phân công các phòng, ban, trung tâm thuộc Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị liên quan có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Công văn số 26/CV-LMHTX ngày 14/2/2023 về việc triển khai thực hiện lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Thực hiện Công văn số 86/LMHTXVN-CSPT ngày 08/02/2023 của Liên minh HTX Việt Nam về việc lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Để tiếp thu được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật và tổng hợp báo cáo gửi Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các Ban, Văn phòng, Trung tâm trực thuộc Liên minh HTX tỉnh, các HTX thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu và góp ý bằng văn bản về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế phát triển HTX trong thời gian tới; cơ sở và đề xuất sửa đổi tập trung các nội dung sau:
Chi tiết »
 

Kế hoạch 249/KH-LMHTX ngày 10/11/2022 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế
Căn cứ Nghị quyết số 303/NQ-LMHTXVN ngày 21/7/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Quyết định số 276/QĐ-UBND, ngày 06/3/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (tiền thân của Liên minh HTX tỉnh); Kế hoạch số 778/KH-LMHTXVN ngày 24/10/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023) và chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế (06/3/1993-06/3/2023), Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế (06/3/1993-06/3/2023) và Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023) với các nội dung như sau:
Chi tiết »
 

Triển khai thực hiện lấy ý kiến góp ý dự tháo Luật các tổ chức kinh tế Hợp tác
Thực hiện Công văn số 88/ĐĐBQH-VP ngày 10/10/năm 2022 của Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Triển khai thực hiện lấy ý kiến góp ý dự tháo Luật các tổ chức kinh tế Hợp tác (sửa đổi)
Chi tiết »
 

Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua khen thưởng và quy định thành viên về Nghĩa vụ và quyền lợi
Ngày 26/9/2022, Thường trực Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-LMHTX ngày 26/9/2022 về việc ban hành Quy định về thành viên; nghĩa vụ, quyền lợi và mối quan hệ trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh và Quyết định số 193/QĐ-LMHTX ngày 26/9/2022 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huê.
Chi tiết »
 

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-MTTQ-BTT, ngày 31/8/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; Công văn số 666/LMHTXVN-TTTT ngày 19/9/2022 của Liên minh HTX Việt Nam về việc hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.
Chi tiết »
 

Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-MTTQ-BTT ngày 30/8/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
Chi tiết »
 

Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu 2022
Để bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng vụ Hè Thu năm 2022, ngày 22/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 8901/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, Hợp tác xã nông nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình sinh trưởng của lúa ở địa phương để có kế hoạch tổ chức thu hoạch từng vùng, từng chân ruộng với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, phấn đấu thu hoạch cơ bản xong trước ngày 05/9/2022.
Chi tiết »
 

Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022
Thực hiện Công văn số 1133/MTTQ-BTT ngày 13/7/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị lãnh đạo các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh triển khai và hưởng ứng tham gia cuộc thi như sau:
Chi tiết »
 

Công văn số 1130/MTTQ-BTT ngày 12/7/2022 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp vận động ủng hộ Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”
Thực hiện Công văn số 1441/MTTW-BTT ngày 04/7/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phối hợp vận động ủng hộ Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”, hưởng ứng các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động Chương trình tin nhắn “Tri ân liệt sĩ - 2022” nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia ủng hộ tổ chức các hoạt động: giám định AND, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Chi tiết »
 

Kế hoạch số 107 ngày 21/6/2022 tổ chức kỷ niệm ngày HTX quốc tế và giao ban cụm HTX thành viên năm 2022
Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày HTX quốc tế và giao ban cụm HTX thành viên năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội thi); Công văn số 52/CV-BTCHT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 86/LMHTX ngày 01/6/2022 đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:
Chi tiết »
 

Đăng ký tham gia Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của Khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại
Sở Công Thương nhận được văn bản số 1285/XTTM-HTXK ngày 07/4/2021 của Cục Xúc tiến thương mại về việc phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của Khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại;
Chi tiết »
 

Giấy mời tham dự Gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống HTX Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2022)
Kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia Hợp tác xã nông nghiệp và 11 năm Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là ngày Hợp tác xã Việt Nam; Liên minh HTX tỉnh tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 -11/4/2022) và khen thưởng các HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết »
 

Triển khai thực khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021”
Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI và Kế hoạch 12/KH-UBKTr ngày 02/3/2022 của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam về việc triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển khai khảo sát chỉ số hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương đến các HTX trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:
Chi tiết »
 

Tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2022)
Thực hiện Chương trình công tác của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia Hợp tác xã nông nghiệp và 11 năm Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là ngày Hợp tác xã Việt Nam; Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 -11/4/2022), cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào và công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022
Thực hiện Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT và số 78/HD-MTTW-BTT ngày 25/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022 và Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 18/2/2022 tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào và công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 trong hệ thống Mặt trận như sau:
Chi tiết »
 

Thực hiện xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2021
Thực hiện Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” và Công văn số 1329/UBND-TĐKT ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Chi tiết »
 

Kế hoạc 172/KH-MTTQ-BTT ngày 20/1/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế
Tuyên truyền phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở;phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022
Chi tiết »
 

Kế hoạch số 230/KH-LMHTX ngày 02/11/2021 về việc tổ chức việc xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021
Thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh; Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT, ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; Thông báo số 21/TB-LMHTX ngày 20/01/2021 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cử Trưởng khối, Phó trưởng khối thi đua năm 2021.
Chi tiết »
 

Công tác thi đua khen thưởng năm 2021
Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua khen thưởng năm 2021, Liên minh HTX tỉnh ban hành công văn số 226/CV-LMHTX ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 với những nội dung như sau:
Chi tiết »
 

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Công văn số 693/BHXH-QLT, ngày 7/10/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Chi tiết »
 

Triển khai thực hiện đề án Hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 1566/QĐ-UBND, ngày 26/6/2021 và Công văn số 9166/UBND-NN, ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án Hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh;
Chi tiết »
 

Tổng hợp kịp thời khó khăn của HTX để đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ
“Theo dõi và đánh giá tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX trên địa bàn cả nước; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ HTX; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX để đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ” - Một trong những nội dung quan trọng của công văn số 630/LMHTXVn-CSPT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày 15/9.
Chi tiết »
 

Công văn số 192 về việc hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Thực hiện Công văn số: 839/TTr-PCTN ngày 31/8/2021 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi với các yêu cầu sau
Chi tiết »
 

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Thực hiện Thư kêu gọi ủng hộ bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Kế hoạch 132/KH-MTTQ-BTT ngày 23/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai, thực hiện Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc ủng hộ bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Chi tiết »
 

Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
Thực hiện hướng dẫn số 28-HD/BTGTU, ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về “Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm”, nội dung công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng; Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 150/LMHTX ngày 16/7/2021 đề nghị các HTX, Doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
Chi tiết »
 

Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối ngoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban Thương vụ Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021 như sau:
Chi tiết »
 

Công văn số 141/LMHTX ngày 05/7/2021 của Liên minh HTX tỉnh về việc tuyên truyền Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương.
Thực hiện Công văn số 159-CV/BTGTU ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và văn bản số 707/MTTQ-BTT ngày 14/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương.
Chi tiết »
 

Triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 04/7/2021)
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Quảng Ngãi... Tại địa phương cũng đã ghi nhận ca nhiễm mới sau hơn 50 ngày không có ca mắc, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ trong cộng đồng và bên ngoài vào địa phương luôn tiềm ẩn rất cao, nhằm chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:
Chi tiết »
 

Kính gửi: Thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Cán bộ, Nhân viên và Người lao động trong khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19”; Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị thành viên, cán bộ, nhân viên người lao động trong khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh:
Chi tiết »
 

Công văn số 89a/LMHTX ngày 17/5/2021 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
Thực hiện công văn 294/LMHTXVN-TTTT ngày 13/5/2021 của Liên minh HTX Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/2041 – 19/5/2021) nhằm tuyên truyền về sự ra đời và vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với cách mạng Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh gửi tới các HTX thành viên đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên minh HTX tỉnh: http://lienminhhtx.thuathienhue.gov.vn.
Chi tiết »
 

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 11/3/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tiếp tục triển khai Chương trình hành động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; Kế hoạch số 1001/KH-BCĐLNVSATTP ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 và Công văn số 607/MTTQ-BTT ngày 30/3/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021”;
Chi tiết »
 

Đề án phát triển Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030
Ngày 20/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030.
Chi tiết »
 

Tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021; Chủ tịch UBND tỉnhban hành Công văn số 491/UBND-NN ngày 18/1/2021, cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, từ cuối năm 2020 đến nay đã xuất hiện 10 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) A/H5N6 và A/H5N1 tại 07 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên và Long An), với tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy trên 11.000 con. Nhận định trong thời gian tới, nguy cơ dịch CGC lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao, do giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán 2021 thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, kết hợp việc giao thương buôn bán, vận chuyển gia cầm tăng cao, tổng đàn gia cầm lớn, mật độ chăn nuôi cao, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học; đặc biệt ở các địa phương có ổ dịch cũ và có sự lưu hành của vi rút CGC.
Chi tiết »
 

Tuyền truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Công văn số 907/LMHTXVN-TTTT ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Liên minh HTX Việt Nam “Về việc tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các Hợp tác xã, đơn vị thành viên tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Chi tiết »
 

Thành lập mới hợp tác xã được hỗ trợ 100% chi phí
Đây là nội dung trong Quyết định số 1804/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Để hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, hợp tác cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ của thành viên, chương trình hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế tập thể đặt ra mục tiêu như sau:
Chi tiết »
 

Liên minh HTX Việt Nam trình gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, Liên hiệp HTX
Ngày 06 tháng 08 năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, Liên hiệp HTX.
Chi tiết »
 

Thông báo mời thầu dự án VIE6566
Thông báo số 108 ngày 08/7/2020 về việ mời thầu đánh giá ngoài dự án VIE6566
Thông báo số 108 TB/LMHTX-BQLDA: "Về việc tiến hành đánh giá bên ngoài dự án VIE6566phát triển đề xuất dự án mới và tìm kiếm các nhà tài trợ"
Chi tiết »
 

Công văn số 81/CV-LMHTX ngày 28/5/2020 thực hiện các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)”
Thực hiện Công văn số 58/KH-MTTQ-BTT ngày 19/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)”. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nhằm góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, truyền thống của Mặt trận ở địa phương; phát huy vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị, hội quần chúng ở địa phương trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chi tiết »
 

Kế hoạch số 61/KH-LMHTX ngày 21/4/2020 Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về “Năm dân vận khéo” 2020. Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020 trong đơn vị, cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Kế hoạch số 60 /KH-LMHTX ngày 21/4/2020 Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và giai đoạn 2020-2025
Thực hiện công văn số 2347/UBND-TTr, ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và Công văn số 2349/UBND-TTr ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Công văn số 3188/UBND-TH ngày 17/4/202 của UBND tỉnh về việc HTX, Liên hiệp HTX chưa đăng ký mã số thuế
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn số 2314/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc HTX, Liên hiệp HTX chưa đăng ký mã số thuế (văn bản kèm theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có ý kiến như sau:
Chi tiết »
 

Công văn số 53/LMHTX ngày 06/4/2020 về việc hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch Covid-19
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và bùng phát tại một số địa phương trong nước. Theo báo cáo của ngành Y tế và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, sau khi xuất hiện các ca nhiễm bệnh mới từ ngày 07/3 đến nay đã ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức hiến máu và nguồn người hiến máu tại hầu hết các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã và thành phố Huế. Nhiều cơ quan, đơn vị hủy lịch tổ chức hiến máu, số người đến các điểm hiến máu giảm, dẫn đến thiếu hụt nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị
Chi tiết »
 

Thông báo số 52 /VIE6566TTHCA ngày 03/4/2020 về việc đấu thầu tư vấn cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia VFCS (lần 3)
Thực hiện quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án VIE6566 viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ các hộ trồng rừng quy mô nhỏ hướng tới chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do Cơ quan Nông nghiệp Phần Lan về Phát triển Lương thực và Lâm nghiệp (FFD) tài trợ; Căn cứ thông báo số 41TB/VIE6566TTHCA ngày 20/3/2020 và số 48 TB/VIE6566TTHCA ngày 30/3/2020 của Liên minh HTX tỉnh về việc đấu thầu tư vấn cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia VFCS;
Chi tiết »
 

Công văn số 2594/UBND-CT ngày 31/3/2020 của UBND Tỉnh triển khai giải pháp mua sắm văn minh thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản trong mùa dịch Covid-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra trên thế giới, Việt Nam và trên địa bàn Thừa Thiên Huế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng nông sản, thủy sản (tôm, gà, vịt, cá,...) ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/2/2020 về thực hiện cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh;
Chi tiết »
 

Xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài
UBND tỉnh vừa có Công văn số 2211/UBND-ĐN ngày 20/3/2020 về việc xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài. Theo đó, gần đây, một số phương tiện thông tin, báo chí có phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh Covid-19 từ khách du lịch là người nước ngoài, một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch từ chối phục vụ, thậm chí có biểu hiện tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài. Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
Chi tiết »
 

Thông báo số 48/TB-VIE6566 TTHCA ngày 30/3/2020 về việc đấu thầu tư vấn cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia VFCS (lần 2)
Thực hiện quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án VIE6566 viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ các hộ trồng rừng quy mô nhỏ hướng tới chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do Cơ quan Nông nghiệp Phần Lan về Phát triển Lương thực và Lâm nghiệp (FFD) tài trợ; Căn cứ thông báo số 41TB/VIE6566TTHCA ngày 20/3/2020 của Liên minh HTX tỉnh về việc đấu thầu tư vấn cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia VFCS;
Chi tiết »
 

Thông báo số 41 TB/VIE6566TTHCA Về việc đấu thầu tư vấn cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia Việt Nam (VFCS)
Thực hiện quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án VIE6566 viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ các hộ trồng rừng quy mô nhỏ hướng tới chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do Cơ quan Nông nghiệp Phần Lan về Phát triển Lương thực và Lâm nghiệp (FFD) tài trợ. Nhằm thực hiện hoạt động dự án VIE6566 về việc đấu thầu tư vấn cấp chứng chỉ rừng quản lý rừng bền vững theo Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia (VFCS), Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mời thầu công khai, cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Thông báo số 19 /TB-LMHTX tạm hoãn hội nghị thành viên Liên minh HTX tỉnh
Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Liên minh HTX tỉnh đã có Giấy mời số 15/GM về việc tổ chức hội nghị thành viên Liên minh HTX tỉnh diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 02 năm 2020 (Sáng thứ Hai), tại Hội trường Khách sạn Khách sạn Điện Biên, số 07 Điện Biên Phủ, thành phố Huế. Sau khi có ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó chủ tịch UNBD tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hoãn tổ chức hội nghị và sẽ tổ chức lại vào thời điểm thích hợp.
Chi tiết »
 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và nhiệm kỳ 2014-2019
Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019 và công tác khen thưởng tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2019 và Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
Chi tiết »
 

Bệnh Melioidosis (Whitmore) và các biện pháp phòng chống
Chi tiết »
 

Giấy mời số: 140 GM/LMHTX-CT về tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật về Thuế liên quan đến HTX
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, giải đáp các vướng mắc, khó khăn, tồn tại về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực Thuế đối với các Hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật về Thuế liên quan đến Hợp tác xã.
Chi tiết »
 

Công văn số 84 /CV-LMHTX Ngày 04/5/2018 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trong hệ thống thành viên Liên minh HTX
Kính gửi: Các Hợp tác xã, đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh Thực hiện kế hoạch 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn lao động năm 2019 và Công văn số 270/LMHTXVN-KHHT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam “Về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019” trong hệ thống thành viên Liên minh HTX.
Chi tiết »
 

Kế hoạch số 45/KH-LMHTX của Liên minh HTX tỉnh ngày 04/3/2019 về việc: Tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho Hợp tác xã năm 2019
Căn cứ Công văn số 8627/UBND-DN ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức, triển khai việc tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019;Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-LMHTXVN ngày 28/2/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019; Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
Chi tiết »
 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019
Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018 và công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và đợt thi đua chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:
Chi tiết »
 

Thực hiện công văn số 1107/LMHTXVN-TTTT ngày 24/10/2018 về việc tuyên kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 1081/KH-LMHTXVN ngày 15/10/2018 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, theo đó từ nay đến 30/4/2019, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động để thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2018). Đây là sự kiện quan trọng, là dịp cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, cũng như những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác, HTX đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai một số nội dung cụ thể sau:
Chi tiết »
 

Kế hoạch số: 31/KH-LMHTX ngày 13/3/2018 của Liên minh HTX tỉnh về việc tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.
Chi tiết »
 

Quyết định số 164/LMHTXVN TTTT của Liên Minh HTX Việt Nam ngày 6/3/2018 về việc tuyên truyền, truyền thông, tin về phát triển kinh tế hợp tác, HTX 2018
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5; Chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Chi tiết »
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ QUAN

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op