Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 192
Tuần này: 10,720
Số lượt truy cập: 398,814

Hôm nay: 1,234
Hôm qua: 1,612
Tuần này: 10,720
Tuần trước: 11,254
Tháng 5: 38,211
Tháng 4: 51,109

Tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và Kế hoạch số 43/KH-LMHTX ngày 23/2/2024 của Liên minh HTX tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và Kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4; thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã và 13 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày Hợp tác xã 11/4, Liên minh HTX tỉnh ban hành công vắn số 69/LMHTX ngày 26/3/2024 đề nghị các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh và các HTX, Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, người làm việc trong hệ thống Liên minh HTX và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các HTX, tổ hợp tác, thành viên liên kết, các tầng lớp nhân dân về Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với Chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã” (cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/4/2024). Nội dung tuyên truyền tập trung về: Quá trình hình thành và phát triển của phong trào HTX trên thế giới và tại Việt Nam; về vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX và sự ra đời của Ngày HTX Việt Nam 11/4; nội dung và ý nghĩa của 02 bức thư (ngày 11/4/1946 và 11/4/1964) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về HTX; các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Tháng hành động vì HTX năm 2024: Lễ phát động Tháng hành động vì HTX năm 2024, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hệ thống Liên minh HTX vững mạnh.

2. Tiếp tục tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Luật Hợp tác xã năm 2023; Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và các nghị quyết, quyết định của tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thu hút các HTX, tổ hợp tác tham gia thành viên của hệ thống Liên minh HTX tỉnh; thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác tham gia thành viên của HTX, tổ hợp tác; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp HTX với những mô hình kinh tế tập thể điển hình, có cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả; giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế thể, HTX đề xuất cấp trên ghi nhận và tôn vinh.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng phóng sự, bài viết tuyên truyền về phong trào phát triển kinh tế tập thể, HTX và các hoạt động, sự kiện diễn ra trong Tháng hành động vì HTX năm 2024.

3. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các cơ sở kinh tế tập thể, HTX thành viên xuyên suốt Tháng hành động vì Hợp tác xã 2024 (từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/4/2024) với nội dung:

“NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 11/4 (11/4/1946-11/4/2024) VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024 - VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HỢP TÁC XÃ

         Khuyến khích các đơn vị trực thuộc, thành viên liên kết, cơ sở kinh tế tập thể, HTX thành viên tùy theo điều kiện của đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu truyền tải nội dung thông điệp của Tháng hành động vì HTX năm 2024 và các nội dung tuyên truyền khác:

          (1) HỢP TÁC XÃ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

          (2) HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI SẢN PHẨM CHỦ LỰC QUỐC GIA, VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

         (3) ĐỔI MỚI, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

         (4) PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ LÀ XU THẾ TẤT YẾU TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ, PHÙ HỢP VỚI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

         (5) PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KINH TẾ TẬP THỂ LÀ NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

      (6) “HỢP TÁC XÃ PHẢI ĐƯỢC CỦNG CỐ, TỨC LÀ LÀM CHO XÃ VIÊN CÓ TINH THẦN LÀM CHỦ, LÀM CHO BAN QUẢN TRỊ ĐƯỢC VỮNG VÀNG VÀ CÓ NĂNG LỰC” - (trích Thư Bác Hồ gửi Đại hội Hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du ngày 11/4/1964)

        (7) “NÔNG DÂN MUỐN GIÀU, NÔNG NGHIỆP MUỐN THỊNH, THÌ CẦN PHẢI CÓ HỢP TÁC XÔ - (trích Thư Bác Hồ gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11/4/1946)

      (8) “HỢP TÁC XÃ LÀ HỢP VỐN, HỢP SỨC VỚI NHAU, VỐN NHIỀU, SỨC MẠNH, THÌ KHÓ NHỌC ÍT MÀ LỢI ÍCH NHIỀU” - (trích Thư Bác Hồ gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11/4/1946)

       (9) “NHÓM LẠI THÀNH GIÀU, CHIA NHAU THÀNH KHÓ” VÀ “MỘT CÂY  LÀM CHẲNG NÊN NON, NHIỀU CÂY NHÓM LẠI THÀNH HÒN NÚI CAO”, LÝ LUẬN HỢP TÁC XÃ ĐỀU NẰM TRONG NHỮNG ĐIỀU ẤY - (trích Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1927)

     Đề nghị các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh căn cứ Kế hoạch số 43/KH-LMHTX ngày 23/2/202, Kế hoạch số 46/KH-LMHTX ngày 29/2/2024 và văn bản phân công số 46/KH-LMHTX ngày 29/2/2024 của Liên minh HTX tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và Kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4 để tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo theo yêu cầu đã đề ra; các HTX, Quỹ TDND căn cứ điều kiện tình hình thực tế để tổ chức triển khai, thực hiện góp phần hưởng ứng và tổ chức thực hiện thành công Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024./.

Liên minh HTX
Ngày 27/03/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ QUAN

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op