Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 122
Tuần này: 1,746
Số lượt truy cập: 131,284

Hôm nay: 918
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,746
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,600
Tháng 8: 14,839

BHXH Thừa Thiên Huế khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN và Hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất cũng là các nội dung quan trọng tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 Xác định đây là những việc làm thiết thực góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Trên cơ sở hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021, BHXH Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 648/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; lập, xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc ngừng việc do đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương.

Theo đó, Việc giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp sẽ được áp dụng đối với đơn vị sử dụng lao động là các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN  từ 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH xuống bằng 0% kể từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022. Số tiền có được từ việc giảm đóng quỹ BHTNLĐ-BNN, người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ cho người lao động để phòng chống đại dịch Covid-19. Trong thời gian được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN vẫn được tính là thời gian tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN và vẫn được cơ quan BHXH chi trả các chế độ TNLĐ-BNN phát sinh nếu có.

BHXH tỉnh sẽ thực hiện giảm mức đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN cho các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 (đơn vị không phải lập hồ sơ báo giảm lao động tham gia quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN). Số tiền chưa đóng, chậm đóng vào quỹ TNLĐ-BNN của những tháng trước tháng 7/2021 vẫn bị tính lãi chậm nộp theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đối với quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất áp dụng cho các đối tượng, điều kiện hỗ trợ và thời gian thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Số lao động tính giảm so với thời điểm tháng 4/2021 để đơn vị đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất được xác định trên số lao động đăng ký tham gia BHXH. Để thực hiện quy định này, người sử dụng lao động lập 02 bản mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, trong đó 01 bản gửi đến cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký tham gia BHXH, 01 bản gửi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh. Trong vòng 04 ngày làm việc, cơ quan BHXH sẽ thông báo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Trường hợp đơn vị không đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, cơ quan BHXH sẽ trả lời bằng văn bản cho đơn vị. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đơn vị có lao động nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH thì đơn vị chuyển nộp trước tiền đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của những lao động nghỉ việc hưởng chế độ BHXH để được xác nhận sổ BHXH và giải quyết chế độ BHXH. Hết thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đơn vị lập hồ sơ báo tăng lao động tiếp tục tham gia quỹ hưu trí, tử tuất và chuyển nộp tiền đóng bù thời gian tạm dừng đóng cho cơ quan BHXH. Nếu đơn vị không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì sẽ bị tính lãi chậm đóng trên tổng số tiền được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

BHXH tỉnh cũng hướng dẫn thực hiện việc xác nhận danh sách lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm: tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương; lao động ngừng việc. Lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm là những người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên và đơn vị chuyển nộp đủ số tiền phải đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến thời điểm đơn vị đề nghị hỗ trợ. Lao động được hỗ trợ do tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc phải đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc. Để có cơ sở xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hàng tháng, đơn vị sử dụng lao động  thực hiện báo cáo tăng, giảm lao động tham gia BHXH kịp thời, chính xác cho cơ quan BHXH. Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của đơn vị, cơ quan BHXH sẽ thực hiện xác nhận việc tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và chuyển gửi lại cho đơn vị. Đối với trường hợp hồ sơ không khớp đúng, trong thời gian 02 ngày làm việc cơ quan BHXH sẽ chuyển trả lại hồ sơ đính kèm văn bản trả lời doanh nghiệp.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bảo đảm nguyên tắc linh hoạt, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tính khả thi cao, giúp người lao động, người sử dụng lao động giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Download công văn số 648/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của BHXH Thừa Thiên Huế hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 Theo thuathienhue.gov.vn
ADMIN
Ngày 28/07/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op