Trang chủ
Dữ liệu HTX
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 7
Tuần này: 1,382
Số lượt truy cập: 312,362

Hôm nay: 57
Hôm qua: 153
Tuần này: 1,382
Tuần trước: 1,055
Tháng 12: 39,187
Tháng 11: 48,436

TIN TỨC - THÔNG BÁO
   THÔNG BÁO
Kế hoạch hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh
Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023, Liên minh HTX tỉnh ban hành công văn số 190/HD-LMHTX ngày 19/10/2023 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với các HTX và thành viên liên kết năm 2023 như sau:
Góp ý dự thảo 2 Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15
Thực hiện Công văn số 11168/UBND-DN ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 8308/BKHĐT-KTHT ngày 06/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Để tiếp thu được các ý kiến góp ý cho Dự thảo 2 Hồ sơ xây dựng Nghị định và báo cáo UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị HTX thành viên, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu và góp ý bằng văn bản gửi về Liên minh HTX tỉnh, số 16 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Huế trước ngày 30/10/2023 (hoặc gửi qua hộp thư điện tử: luungocanh1210@gmail.com; Zalo: 0934115859).
Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập LMHTXVN
Thực hiện Kế hoạch số 778/KH-LMHTXVN ngày 24/10/2022 của BCH Liên minh HTX Việt Nam về việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023); Kế hoạch số 662/KH-LMHTXVN ngày 24/8/2023 của Liên minh HTX Việt Nam về việc Tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam; Công văn số 761/LMHTXVN-TTTT ngày 06/10/2023 hướng dẫn đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và Kế hoạch số 249/KH-LMHTX ngày 10/11/2022 của Liên minh HTX tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế (3/1993-3/2023) và Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023). Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, Văn phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
Hưởng ứng hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023”
Thực hiện Hướng dẫn số 760/LMHTXVN-TTTT, ngày 06/10/2023 của Liên minh HTX Việt Nam, trên tinh thần hưởng ứng, phối hợp một số hoạt động của UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 191/LMHTX ngày 19/10/2023 đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, Văn phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX tại thị xã Hương Thủy năm 2023
Thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCĐ ngày 08/02/2023 của Ban chỉ đạo về Chương trình công tác của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển phát triển kinh tế tập thể tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân thị xã Hương Thủy với những nội dung như sau:
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XIII, năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 27/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023; Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023 và được đăng tải trên website chính thứ của Cơ quan Thường trực Hội thi tại địa chỉ www.husta.vn
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   TỈNH ỦY
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
   ỦY BAN NHÂN DÂN
Triển khai thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9166/UBND-NN về việc triển khai thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 26/6/2021, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Ngày 04/10/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 9166/UBND-NN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống cây xanh đô thị, khắc phục tình trạng cây xanh gãy, đổ gây mất an toàn, nguy hiểm cho tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9179/UBND-XD ngày 04/10/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
   UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX
Điều lệ Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX thông qua ngày 20/9/2019, bao gồm phần mở đầu và 8 chương, 37 điều quy định những nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 202/KH-MTTQ-BTT ngày 30/8/2022 về việ tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
TƯ LIỆU HTX
   TƯ LIỆU
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH LIÊN MINH HTX TỈNH
Kinh tế tập thể với mô hình hợp tác xã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản nhưng thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của người dân. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Lịch sử hình thành và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và Liên minh HTX Việt Nam
Ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) hơn 76 năm qua, ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia Hợp tác xã nông nghiệp và 11 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày Hợp tác xã Việt Nam
Nhân Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 88 của ICA và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 16 của Liên hợp quốc.
Phụ nữ trên khắp thế giới hiện đang chọn mô hình Hợp tác xã (HTX) là mô hình hiệu quả nhằm giải quyết các nhu cầu về kinh tế và xã hội của mình. HTX không chỉ giúp phụ nữ đạt được những mong muốn về kinh tế
Kinh nghiệm phát triển HTX Nhật Bản: Có thể tham khảo cho HTX nông nghiệp Việt Nam
Một là, tăng cường các hoạt động phục vụ nhu cầu cần thiết của xã viên.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ QUAN

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op