Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 163
Tuần này: 1,787
Số lượt truy cập: 131,325

Hôm nay: 959
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,787
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,641
Tháng 8: 14,839

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế; Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch số 133 /KH-LMHTX ngày 29/6/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế - CoopsDay 2021, - nhằm hưởng ứng các phong trào do Liên minh HTX quốc tế phát động với chủ đề “Cùng nhau xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn”. Các HTX trên khắp thế giới sẽ giới thiệu cách họ đối mặt với cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 bằng sự đoàn kết và khả năng phục hồi, đồng thời mang đến cho cộng đồng một sự phục hồi, lấy người dân làm trung tâm và công bằng về môi trường.

2. Thông qua hoạt động góp phần giúp các đơn vị thành viên hiểu được ý nghĩa của Ngày Hợp tác xã Quốc tế; tuyên truyền, phổ biến những thông tin nhằm giới thiệu cơ cấu, tổ chức của phong trào HTX quốc tế.

3. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế phải được tổ chức theo hướng hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 27 được Liên hợp quốc công nhận và là Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 99 và chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Website Liên minh HTX tỉnh, tài liệu tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh, trụ sở các HTX thành viên, tại địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế.

2. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế xây dựng phóng sự tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của HTX gắn với sự đoàn kết và chống đại dịch COVID-19, đồng thời mang đến cho cộng đồng một sự phục hồi lấy người dân làm trung tâm và công bằng về môi trường.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Hợp tác xã Quốc tế:

CHÀO MỪNG NGÀY HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ NĂM 2021

CÙNG NHAU XÂY DỰNG LẠI MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN”

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 1. Đối với các Hợp tác xã

1.1. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh để thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế và chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân Ngày Hợp tác xã Quốc tế, sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 và các hoạt động khác nhân kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế.

* Thời gian: Từ ngày 01/7/2021-10/7/2021.

* Địa điểm: Tại Văn phòng các HTX.

* Thành phần: Cán bộ HTX; cán bộ HTX qua các thời kỳ; đại diện một số thành viên tiêu biểu; khách mời tại địa phương.

2. Đối với Liên minh HTX tỉnh

2.1. Tổ chức kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế kết hợp sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 theo cụm thành viên tại các huyện, thị xã và thành phố Huế.

* Thời gian: Từ ngày 01/7/2021-10/7/2021

* Địa điểm: Được tổ chức tại các huyện, thị xã và thành phố Huế

* Thành phần:

- Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, và thành phố Huế.

- Đại diện thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các huyện, thị xã, và thành phố Huế.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khoá V tại các địa phương.

- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách địa bàn của các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.

- Đại diện Hội đồng quản trị (Ban giám đốc) các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn cụm.

* Nội dung:

- Thông điệp Ngày Hợp tác xã Quốc tế .

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Liên minh HTX tỉnh.

- Thảo luận, báo cáo tình hình hoạt động của HTX thành viên trong cụm;

- Thông tin một số văn bản, chính sách mới của Trung ương và tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

2.2. Trường hợp do ảnh hưởng dịch COVID-19 thì tổ chức kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế và họp cụm thành viên bằng văn bản.

* Thời gian: Đầu tháng 7/2021

* Hình thức:

- Đối với các HTX, doanh nghiệp thành viên: Gửi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị đề xuất của HTX gửi về Liên minh HTX tỉnh để theo dõi.

- Đối với Liên minh HTX tỉnh sẽ gửi văn bản báo cáo 6 tháng của Liên minh HTX tỉnh thông qua; Thông điệp Ngày Hợp tác xã Quốc tế và một số văn bản, chính sách, hỗ trợ mới đến các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh (nếu có).

IV. KINH PHÍ

1. Các hoạt động tổ chức ở cấp tỉnh: Từ nguồn kinh phí hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

2. Các hoạt động tại các cụm thành viên: Từ nguồn Hội phí thành viên, đóng góp của các HTX tham gia và nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức.

3. Các hoạt động tổ chức tại HTX: Từ nguồn kinh phí của HTX và nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Hợp tác xã thành viên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại văn phòng, các cơ sở làm việc, sản xuất kinh doanh của HTX.

2. Liên minh HTX tỉnh

- Phân công Ban Tư vấn và Phát triển HTX chủ trì, theo dõi, đôn đốc các phòng ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Các đồng chí Thường trực Liên minh HTX tỉnh phụ trách các địa bàn chỉ đạo Văn phòng, Ban Tư vấn và Phát triển HTX, Trung tâm dịch vụ Phát triển HTX tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch trên tại địa bàn được phân công.

- Phân công Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Ban, Trung tâm chuẩn bị công tác hậu cần, kinh phí và thanh quyết toán các hoạt động theo Kế hoạch.

- Phân công Ban Tư vấn và Phát triển HTX chủ trì, phối hợp với Văn phòng về công tác tuyên truyền tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh, thông tin tuyên truyền trên website và các hình thức tuyên truyền khác.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2021 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị đề xuất để được chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch./.

LMHTX

ADMIN
Ngày 02/07/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op