Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 11
Tuần này: 374
Số lượt truy cập: 109,707

Hôm nay: 128
Hôm qua: 120
Tuần này: 374
Tuần trước: 1,053
Tháng 7: 6,741
Tháng 6: 10,165

Triển khai thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9166/UBND-NN về việc triển khai thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 26/6/2021, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng cây xanh năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ đề ra.  Có giải pháp huy động nguồn lực từ xã hội hóa, kết hợp thực hiện lồng ghép từ các chương trình, dự án tài trợ, dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật, sự tình nguyện tham gia của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng dân cư về công tác phát triển rừng và trồng cây xanh; tổ chức thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh.

Xác định chỉ tiêu trồng cây xanh đã xây dựng là chỉ tiêu tối thiểu để tổ chức thực hiện, có thể tiếp tục rà soát, bổ sung hàng năm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, giám sát, phân công trách nhiệm cho các địa phương, tổ chức, đoàn thể trong quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ, quản lý rừng và cây xanh. Hằng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được giải quyết kịp thời.

Công văn cũng nêu rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với các địa phương để rà soát các nội dung đề án, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với tình hình hình thực tế do quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
 
Theo www.thuathienhue.gov.vn
ADMIN
Ngày 12/10/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op