Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 17
Tuần này: 380
Số lượt truy cập: 109,713

Hôm nay: 134
Hôm qua: 120
Tuần này: 380
Tuần trước: 1,053
Tháng 7: 6,747
Tháng 6: 10,165

CHỦ TRƯƠNG, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI VĂN BẢN

(Tên, số, ngày ban hành văn bản… về chủ trương, cơ chế, HTX của tỉnh Thừa Thiên Huế)

GHI CHÚ

Tỉnh ủy

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 29/11/2002 của Tỉnh ủy về “Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”

Kế hoạch 47-KH/TU ngày 19/8/2013 về triển khai thực hiện Kết luận 56 KL/TW của Bộ Chính trị và Luật HTX năm 2012;

Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

HĐND tỉnh

Nghị quyết số: 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh “Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển HTX nông, lâm, ngư và diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020”.

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh về “Quy hoạch một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

 

UBND tỉnh

Quyết định số: 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 về Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định số: 609/QĐ-UBND ngày 20/3/2021 về Phê duyệt đề án HTX Lâm nghiệp bền vững Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030.

Quyết định số: 353/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Quyết định số: 159/QĐ-BCĐ ngày 16/10/2017 của Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập về việc Thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Quyết định số: 673/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Quyết định số: 3506/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách các HTX trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

LIÊN MINH

HTX TỈNH

         Quyết định số: 45/QĐ-LMHTX ngày 04/4/2022 của Liên minh HTX tỉnh về việc Thành lập Tổ công tác hỗ trợ vay vốn nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương.

          Quyết định số 989 /QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế.

              Quyết định số 984 /QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

ADMIN
Ngày 20/07/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op