Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 121
Tuần này: 1,745
Số lượt truy cập: 131,283

Hôm nay: 917
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,745
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,599
Tháng 8: 14,839

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Siêu thị Co.opmart Huế làm cầu nối hàng Việt và người tiêu dùng Việt
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 20/8/2021 triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

         1.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị, xã hội

Nâng cáo hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Cuộc vận động. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Cuộc vận động

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam; tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt về các Hiệp định thương mai khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, để tận dụng hiệu quả cam kết trong hoạt động, sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam với hàng xuất khẩu; chủ động các giải pháp ứng phó, bảo đảm phát triển sản xuất trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

3. Rà soát, bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Cuộc vận động

Thực hiện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm đặc thù của địa phương; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm của địa phương. Có chính sách bảo vệ thị trường phân phối hàng hóa trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; trọng tâm là thị trường trong nước, đồng thời mở rộng ra thị trường nước ngoài. Nhất là các sản phẩm mang thương hiệu Huế.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại, kết hợp hài hòa với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống; công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa Việt; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh các vấn đề liên quan đến thị trường, nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa Việt Nam….

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm., phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam…. Đổi mới, đẩy mạnh việc đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động. Chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các đối tượng sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn.

5. Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp; nơi có điều kiện có thể thành lập ban chỉ đạo cấp huyện. Ban chỉ đạo Cuộc vận động ở địa phương do cấp ủy cùng cấp ra quyết định thành lập; tùy theo đặc điểm của địa phương, Trưởng ban chỉ đạo có thể là phó bí thư hoặc thường vụ cấp ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Download Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 20/8/2021 Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. 

Văn phòng LMHTX tỉnh

 

ADMIN
Ngày 06/09/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op