Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 159
Tuần này: 1,783
Số lượt truy cập: 131,321

Hôm nay: 955
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,783
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,637
Tháng 8: 14,839

Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 478/LMHTX-KTr ngày 23/7/2021 của Liên minh HTX Việt Nam về việc quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, LHHTX, Tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Công văn số 648/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các HTX, Doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, các Ban, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

 1. Đối với HTX, Doanh nghiệp thành viên: Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ giảm thiểu khó khăn do đại dịch Covid -19 và đối tượng thụ hưởng của Nhà nước (danh mục các văn bản kèm theo) đối chiếu với đơn vị mình có đủ điều kiện để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định hiện hành.

 2. Đối với các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh: Tổ chức thăm nắm tình hình tại các địa bàn phụ trách để tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ HTX, Doanh nghiệp thành viên thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước phù hợp với quy định đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của HTX, Doanh nghiệp thành viên trong quá trình tiếp cận, làm thủ tục thụ hưởng chính sách để báo cáo Thường trực Liên minh HTX tỉnh đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Download Công văn số 478/LMHTX-KTr ngày 23/7/2021 của Liên minh HTX Việt Nam 

Download Công văn số 648/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế

DANH MỤC

Một số văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành chính sách

hỗ trợ giảm thiểu khó khăn do đại dịch Covid -19 và đối tượng thụ hưởng.

 

I. Các văn bản pháp luật ban hành năm 2021 về chính sách hỗ trợ giảm thiểu khó khăn do đại dịch Covid-19 : 

1.    Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

2.    Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho khách hàng sử dụng điện.

3.    Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

4.    Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

5.    Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

II. Các văn bản pháp luật ban hành năm 2020 về chính sách hỗ trợ giảm thiểu khó khăn do đại dịch Covid-19

1.         Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2.         Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

3.         Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

4.         Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

5.         Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

6.         Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

7.         Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội ngày 19/6/2020.

8.         Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

9.         Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

10.     Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước qui định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

11.     Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội.

12.     Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

13.     Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính về mức thu nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Văn phòng Liên minh HTX tỉnh

ADMIN
Ngày 05/08/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op