Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 192
Tuần này: 10,737
Số lượt truy cập: 398,831

Hôm nay: 1,251
Hôm qua: 1,612
Tuần này: 10,737
Tuần trước: 11,254
Tháng 5: 38,228
Tháng 4: 51,109

Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chỉ thị 17CT/TW); Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra, các ban, đơn vị và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

          1. Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh) tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; đa dạng hóa các hình thức, kênh thông tin để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời đến các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và thành viên về Chỉ thị số 17-CT/TW, các quy định do bộ, ngành, địa phương ban hành về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm và tổ chức thực hiện.

2. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh:

 - Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và thành viên nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

- Nắm bắt kế hoạch định hướng về bảo đảm an ninh lương thực, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cân đối, bố trí nguồn lực hỗ trợ, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương đảm bảo sản xuất an toàn, chất lượng; quy hoạch phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch đảm bảo an toàn; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biển, thương mại điện tử ở nông thôn; xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã,...; thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hàng năm, trung hạn và dài hạn.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện các chương trình, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và thành viên về tín dụng, đào tạo, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường,…

- Bám sát, nắm vững các quy định về an ninh, an toàn thực phẩm để tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và thành viên thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phản ánh những khó khăn, vướng mắc với cấp chính quyền phương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

             3. Ủy viên Ban Chấp hành là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã:

- Chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động; hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm; phát triển hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; tăng cường liên doanh, liên kết với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, chất lượng; chú trọng xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm;...

- Phát huy vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và thành viên trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình và thành viên sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phát triển ứng dụng công nghệ và kết nối chuỗi giá trị.

- Phối hợp với cơ quan Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, công việc tại mục 2 công văn này; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho các hợp tác xã khác cùng thực hiện.

- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

             4. Các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

- Huy động tối đa các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã về công tác bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm.

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện an ninh lương thực, an toàn thực phẩm của các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và thành viên cả nước;

- Phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 17CT/TW của các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã và thành viên.

           - Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các ban tham mưu, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc; sự tham gia của các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, các đơn vị thành viên liên kết trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Để góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 17-CT/TW, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra, các ban, đơn vị và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nêu trên...

Liên minh HTX tỉnh

Liên minh HTX
Ngày 12/12/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ QUAN

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op