Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 188
Tuần này: 10,672
Số lượt truy cập: 398,766

Hôm nay: 1,186
Hôm qua: 1,612
Tuần này: 10,672
Tuần trước: 11,254
Tháng 5: 38,163
Tháng 4: 51,109

Tổ chức suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các Khối thi đua HTX trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 193/QĐ-LMHTX ngày 26/9/2022 của Liên minh HTX tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các Hội nghị suy tôn HTX xuất sắc tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2022, cụ thể như sau:

 

 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Suy tôn HTX xuất sắc tiêu biểu trong năm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2022.

- Việc suy tôn HTX xuất sắc tiêu biểu để xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2022 phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; đồng thời việc tổ chức Hội nghị của các Khối thi đua phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

 NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Thời gian, địa điểm

+ Khối thi đua các HTX nông nghiệp phía Bắc: gồm các HTX nông nghiệp thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới và thị xã Hương Trà.

+ Thời gian dự kiến tổ chức: Vào lúc 8h30 ngày 02/11/2022.

+ Địa điểm dự kiến: Hội trường HTX nông nghiệp Đông Phú, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

- Khối thi đua các HTX nông nghiệp phía Nam: gồm các HTX nông nghiệp thuộc huyện Phú Lộc, Nam Đông, Phú Vang, thị xã Hương Thuỷ, và thành phố Huế.

+ Thời gian dự kiến tổ chức: Vào lúc 8h30 ngày 03/11/2022.

+ Địa điểm dự kiến: Hội trường HTX nông nghiệp Phú Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

- Khối thi đua các HTX phi nông nghiệp: gồm các HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian dự kiến tổ chức: Vào lúc 8h30 ngày 04/11/2022.

+ Địa điểm dự kiến: Hội trường Liên minh HTX tỉnh.

Download tài liệu hướng dẫn tổ chức suy tôn Cờ Thi đua của các Khối thi đua HTX trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 (tại đây)

Liên minh HTX
Ngày 19/10/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ QUAN

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op