Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 47
Tuần này: 1,147
Số lượt truy cập: 116,758

Hôm nay: 163
Hôm qua: 112
Tuần này: 1,147
Tuần trước: 802
Tháng 8: 12,625
Tháng 7: 11,015

Kế hoạch số 230/KH-LMHTX ngày 02/11/2021 về việc tổ chức việc xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021

Thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh; Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT, ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; Thông báo số 21/TB-LMHTX ngày 20/01/2021 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cử Trưởng khối, Phó trưởng khối thi đua năm 2021.

 

Để việc bình xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian quy định, Liên minh HTX tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức việc bình xét đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

I.    Mục đích yêu cầu

1.  Nhằm giới thiệu các HTX điển hình đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để các khối thi đua bình xét đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021.

2.  Việc giới thiệu, bình xét các HTX điển hình để xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021 phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; đồng thời việc tổ chức Hội nghị của các khối thi đua phải đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

II. Nội dung thực hiện

1. Đối với các HTX

- Căn cứ tình hình hoạt động của HTX, lập biểu tóm tắt các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh gửi về Liên minh HTX tỉnh để tổng hợp trước ngày 10/11/2021(Download Biểu tiêu chí sét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021trích Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT, ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh về việc HD thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019).

- Tham gia Hội nghị trực tuyến bình xét, giới thiệu, suy tôn HTX tiêu biểu để đề nghị UBND tỉnh xét tặng cờ thi đua năm 2021 theo đúng thời gian và quy định.

2. Đối với trưởng khối, phó khối các khối thi đua

- Đôn đốc các HTX trong khối thi đua thực hiện báo cáo.

- Phối hợp Ban Tư vấn và Phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh để thực hiện trình tự, thủ tục bình xét tặng cờ thi đua năm 2021 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến bình xét đề nghị tặng cờ thi đua các HTX tiêu biểu năm 2021 theo các khối thi đua được được đăng ký từ đầu năm.

3. Đối với Liên minh HTX tỉnh

- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Liên minh HTX tỉnh để xét chọn 03 đơn vị thuộc 03 khối thi đua, thời gian dự kiến: ngày 18/11/2021.

- Hiệp y với các địa phương liên quan hoàn thành trước ngày 25/11/2021.

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh trước ngày 05/12/2021.

III.  Kinh phí thực hiện

1. Từ nguồn kinh phí hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

2. Từ nguồn Hội phí thành viên, nguồn kinh phí HTX tham gia và nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức.

IV.  Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức hội nghị trực tuyến bình xét đề nghị tặng cờ thi đua tại các khối

Tổ chức hội nghị trực tuyến qua phần mềm ZOOM với:

Meeting ID: 769 667 4271

Passcode: 833105

Hoặc theo link liên kết: https://zoom.us/j/7696674271?pwd=ZWZyakZ5MEtObVhxeXF4by9hT0xmUT09

a.  Khối thi đua các HTX phi nông nghiệp: gồm các HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức: Vào lúc 8h30 ngày 10/11/2021.

b.  Khối thi đua các HTX nông nghiệp phía Bắc: gồm các HTX nông nghiệp thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, và thị xã Hương Trà.

Thời gian tổ chức: Vào lúc 8h30 ngày 11/11/2021.

c.   Khối thi đua các HTX nông nghiệp phía Nam: gồm các HTX nông nghiệp thuộc huyện Phú Lộc, Nam Đông, Phú Vang, Thị xã Hương Thuỷ, và thành phố Huế.

Thời gian tổ chức: Vào lúc 8h30 ngày 12/11/2021.

2. Thành phần tham dự

- Thường trực Liên minh HTX tỉnh, Ban Tư vấn và Phát triển HTX, cán bộ theo dõi địa bàn của Liên minh HTX tỉnh.

- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc (phó giám đốc) HTX của các đơn vị khối trưởng, khối phó thi đua (02 người/HTX).

 

- Chủ tịch HĐQT (Giám đốc hoặc phó giám đốc) của các HTX trong khối thi đua (01 người/HTX)

3. Giao Ban Tư vấn và Phát triển HTX là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Trung tâm Dịch vụ phát triển HTX; Trưởng, phó các khối HTX thi đua để thực hiện tốt kế hoạch này.

4. Giao Văn phòng Liên minh HTX tỉnh chuẩn bị công tác hậu cần, kinh phí, trang thiết bị cần thiết phục vụ và hỗ trợ kỹ thuật tại hội nghị trực tuyến.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức việc xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị đề xuất để được chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch. (Các HTX căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, thời gian tham gia hội nghị trực tuyến thực hiện theo kế hoạch thay cho giấy mời; Biểu tổng hợp số liệu theo mẫu xin gửi trực tiếp về văn phòng Liên minh HTX tỉnh qua địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Hội, thành phố Huế hoặc gửi qua email: ninhhuonghd@gmail.com - zalo 0935591179). Mọi chi tiết, xin liên hệ Ban Tư vấn và Phát triển HTX- Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua bà Ninh Thị Hường, điện thoại: 0234.3817083- 0935591179.

* Dơnload 

Liên minh HTX tỉnh

Liên minh HTX
Ngày 04/11/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op