Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 190
Tuần này: 10,735
Số lượt truy cập: 398,829

Hôm nay: 1,249
Hôm qua: 1,612
Tuần này: 10,735
Tuần trước: 11,254
Tháng 5: 38,226
Tháng 4: 51,109

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới

Ảnh Gạo trên Internet
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới; ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2981/UBND-CT yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho các hợp tác xã nông nghiệp trong việc tổ chức sản xuất, cung ứng các dịch vụ đầu vào, tiêu thụ lúa, gạo.

 Đồng thời đẩy mạnh tập huấn trang bị kiến thức cho nông dân về thị trường, kinh doanh nông nghiệp, chuyển đổi tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp. Cập nhật, đề xuất bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất lúa gạo, nhất là giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị.

Sở Công Thương phối hợp với các Bộ ngành liên quan thường xuyên theo dõi sát tình hình thị trường, thương mại gạo khu vực và thế giới kịp thời thông tin đến các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường và xúc tiến thương mại, thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ mặt hàng gạo.

Các Sở, ban, ngành, địa phương trên cơ sở các nội dung nêu tại Chỉ thị số 10/CT-TTg, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch lồng ghép triển khai.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Download Công văn số 2981/UBND-CT ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 
 
 
 
 
 
Liên minh HTX
Ngày 03/04/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ QUAN

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op