Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 128
Tuần này: 1,752
Số lượt truy cập: 131,290

Hôm nay: 924
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,752
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,606
Tháng 8: 14,839

Triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 78/HD-MTTQ-BTT ngày 25/01/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022, Ngày 03/3/2022 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành công văn số 97/LMHTXVN-TTTT về việc triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022, đề nghị Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố, các ban đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 1. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam, Luật biển Quốc tế và những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, thềm lục địa và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác (HTX, LHHTX, THT) và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định; đảm bảo an ninh - quốc phòng và pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh tế biển.

3. Đối với các tỉnh, thành phố tiếp giáp với vùng biển, đảo chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển các mô hình HTX, LHHTX, THT hoạt động gắn với các ngành kinh tế biển như đánh bắt hải sản, nuôi trồng thuỷ sản trên biển, vận tải biển, du lịch,... phù hợp với Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX của địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng biển đảo, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

4. Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình HTX, LHHTX, THT điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc./.

Download công văn số 97/LMHTXVN-TTTT về việc triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Văn phòng LMHTX

Nguyễn Như Thi
Ngày 14/03/2022
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op