Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 194
Tuần này: 1,818
Số lượt truy cập: 131,356

Hôm nay: 990
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,818
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,672
Tháng 8: 14,839

Toàn văn đã được thông qua: Hội nghị Lao động Quốc tế – Phiên họp thứ 109, năm 2021

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Phiên họp (Internet)
Nghị quyết về lời kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu.

    Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế,

    Căn cứ đề xuất của Ủy ban Hội nghị về Ứng phó Đại dịch COVID-19,

    Cân nhắc nhu cầu cấp thiết cần phải hành động để đảm bảo việc phục hồi từ khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu;

    Thông qua nghị quyết sau đây vào ngày 17 tháng Sáu năm 2021.

    Lời kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu

1.   Đại dịch gây nên bởi virus corona (COVID-19) tác động sâu sắc tới nhân loại, nhấn mạnh mối tương quan liên hệ giữa mọi thành viên trong hội giữa tất cả các quốc gia.

2.   Bên cạnh những tổn thất đau thương về người những thiệt hại về sức khỏe của nhân loại cộng đồng, đại dịch đã đang gây nên những tác động nghiêm trọng tới việc làm. Đại dịch làm gia tăng tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và không hoạt động kinh tế ; mất thu nhập từ lao động và kinh doanh, đặc biệt là trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất; doanh nghiệp đóng cửa và phá sản, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; gián đoạn chuỗi cung ứng; tình trạng không chính thức không ổn định về việc làm thu nhập; những thách thức mới đối với sức khỏe, sự an toàn và quyền trong lao động và đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng về kinh tế hội.

3.   Cuộc khủng hoảng gây ảnh hưởng cùng nặng nề tới những đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt những người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức và những hình thái việc làm bấp bênh; người làm các công việc tay nghề thấp, người di những người thuộc các chủng tộc dân tộc thiểu số; người cao tuổi những người khuyết tật hay sống chung với HIV/AIDS. Cuộc khủng hoảng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt việc làm thỏa đáng vốn đã tồn tại từ trước, gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và làm bộc lộ mức độ chênh lệch về áp dụng kỹ thuật số trong nội tại quốc gia giữa các quốc gia với nhau.

4.   Phụ nữ là đối tượng chịu tổn thất đặc biệt nặng nề về công việc và thu nhập do họ chiếm số đông trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhiều người trong số họ vẫn phải làm việc ở tuyến đầu, đảm bảo sự vận hành của các hệ thống chăm sóc, các nền kinh tế và xã hội trong khi họ vẫn phải đảm nhận phần lớn những công việc chăm sóc không được trả lương, điều này càng cho thấy sự cần thiết của việc phục hồi đáp ứng yếu tố giới.

5.   Cuộc khủng hoảng làm gián đoạn nghiêm trọng công tác giáo dục, đào tạo và việc làm của thanh niên, khiến họ khó tìm việc làm hơn khó thành công hơn khi chuyển dịch từ giáo dục đào tạo đến việc làm; khó tiếp tục sự nghiệp học hành hay khởi nghiệp kinh doanh dẫn đến nguy giảm quỹ đạo thu nhập thăng tiến trong suốt cuộc đời làm việc của họ.

6.   Nếu không sự phối hợp hành động của các chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động và cộng đồng quốc tế, các tác động mang tính khác biệt này sẽ còn tiếp tục kéo dài sau đại dịch, tác động sâu sắc tới việc đạt được công bằng hội việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người, bao gồm cả việc làm đầy đủ, năng suất và được tự do lựa chọn và sẽ tiếp tục đảo ngược những thành tựu cũng như làm suy yếu những tiến độ hướng tới đạt được những mục tiêu của Chương trình Nghị sự Liên Hợp Quốc 2030 Phát triển Bền vững.

7.   Cần thiết phải hành động cấp thiết và đồng bộ, kể cả trong bối cảnh đa phương, để đảm bảo mọi người trên toàn cầu được tiếp cận vaccine kịp thời, bình đẳng với giá cả hợp lý an toàn và hiệu quả, cũng như việc điều trị và các biện pháp phòng ngừa như công nghệ y tế, các phương pháp chẩn đoán, trị liệu và các sản phẩm y tế khác liên quan đến COVID-19 được phân phối công bằng cho mọi tầng lớp trong hội; đây vấn đề thiết yếu đối với an toàn sức khỏe nhằm hạn chế sự gia tăng bất bình đẳng trong nội bộ các quốc gia giữa các quốc gia với nhau để tái khởi động các nền kinh tế xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

8.   Tuyên bố Thế kỷ của ILO Tương lai Việc làm năm 2019 với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm dựa trên cấu trúc ba bên đặc thù và sứ mệnh xây dựng quy chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã tạo nền tảng cho việc phục hồi từ khủng hoảng mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu, hỗ trợ quá trình chuyển dịch công bằng. Tuyên bố đưa ra một tầm nhìn tích cực và lộ trình để các quốc gia có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tuyên bố này bằng cách tăng cường chú trọng và đầu tư phải trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chính sách công, hành động của doanh nghiệp hợp tác quốc tế.

I. Hành động khẩn thúc đẩy việc phục hồi lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững khả năng chống chịu

9.   Chúng tôi, các chính phủ và các tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động, cam kết với tư cách từng thành viên và tư cách tập thể cùng nhau hành động, với sự hỗ trợ của ILO, vì phục hồi khỏi khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm thông qua việc chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Tuyên bố Thế kỷ của ILO, từ đó thúc đẩy tiến độ hướng tới phát triển bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu với việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người.

10. Chúng tôi cam kết giải quyết những khía cạnh toàn cầu của cuộc khủng hoảng thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực, đoàn kết toàn cầu và sự nhất quán về chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, hội, môi trường, nhân đạo y tế để từ đó tạo điều kiện cho tất cả các quốc gia vượt qua khủng hoảng và đẩy nhanh tiến độ đạt được Chương trình nghị sự 2030, Hiệp định Paris của Công ước Khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu Chương trình nghị sự Addis Ababa của Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về Tài trợ cho Phát triển.

11. Chúng tôi cam kết đặt mục tiêu việc làm đầy đủ, năng suất được tự do lựa chọn việc làm thỏa đáng, nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và hỗ trợ doanh nghiệp bền vững, việc làm và thu nhập, là trọng tâm của chiến lược xây dựng tương lai tốt đẹp hơn từ khủng hoảng, phù hợp với vấn đề giới hoàn cảnh cụ thể cũng như ưu tiên quốc gia, bao gồm:

A.   Tăng trưởng kinh tế bao trùm việc làm

Phục hồi trên diện rộng, tạo ra nhiều việc làm với những cơ hội việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người thông qua các đáp ứng chính sách việc làm tích hợp quốc gia, ghi nhận vai trò quan trọng của khu vực công phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo các mục tiêu hội thúc đẩy đoàn kết, trong đó có:

Các chính sách hỗ trợ kinh tế mô, tài khóa ngành, thúc đẩy bình đẳng ổn định;

Đầu công thích hợp cho những lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nặng nề nhất như dịch vụ khách sạn, du lịch, giao thông, nghệ thuật giải trí và một số cấu phần của lĩnh vực bán lẻ và những lĩnh vực có tiềm năng lớn trong việc mở ra các cơ hội việc làm thỏa đáng như nền kinh tế chăm sóc, giáo dục phát triển sở hạ tầng;

 Tạo điều kiện nhanh chóng phục hồi lĩnh vực du lịch lữ hành bền vững lưu ý tới đặc tính sử dụng nhiều lao động cũng như vai trò then chốt của lĩnh vực này các quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, bao gồm cả các Quốc đảo nhỏ đang phát triển;

Thúc đẩy đoàn kết toàn cầu bằng cách hỗ trợ các quốc gia đang phát triển gặp khó khăn về tài chính tiền tệ do đại dịch gây ra hay đang các khoản nợ nước ngoài không bền vững;

Hỗ trợ đảm bảo kế hoạch kinh doanh liên tục và tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, ghi nhận vai trò quan trọng của doanh nghiệp bền vững trong việc tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo và việc làm thỏa đáng;

Áp dụng các cơ chế khuyến khích người sử dụng lao động giữ chân người lao động ngay cả khi hoạt động kinh doanh bị cắt giảm do đại dịch, chẳng hạn như áp dụng hình thức chia sẻ công việc, giảm thời gian làm việc, trợ cấp lương theo đối tượng, các biện pháp tạm thời áp dụng đối với nghĩa vụ đóng thuế và an sinh xã hội và tiếp cận các biện pháp hỗ trợ kinh doanh nhằm tiếp tục duy trì việc làm thu nhập;

Củng cố các hệ thống dịch vụ việc làm quốc gia các chính sách quốc gia nhằm cung cấp dịch vụ việc làm chất lượng cho người lao động người sử dụng lao động, giảm thiểu sự gián đoạn về kinh tế và thị trường lao động do khủng hoảng gây nên khi thích hợp, công nhận vai trò mang tính chất bổ trợ của dịch vụ việc làm nhân khi các dịch vụ này vận hành phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, bao gồm cả việc nghiêm cấm thu phí tính phí cho người lao động;

Hỗ trợ giáo dục và đào tạo có chất lượng và việc làm thỏa đáng cho thanh niên nhằm phát huy tối đa tiềm năng của thanh niên với vai trò động lực năng động, tài năng, sáng tạo đổi mới trong thế giới việc làm động lực định hình tương lai việc làm tươi sáng hơn;

 Tăng cường đầu công vào phát triển kỹ năng học tập suốt đời bao gồm thông qua phổ cập giáo dục chất lượng cao tiếp cận đào tạo công bằng hiệu quả hơn, trong đó học việc, hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng đào tạo lại thông qua các chính sách thị trường lao động quan hệ đối tác chủ động khác, tạo điều kiện chuyển dịch thị trường lao động thành công, giảm thiểu sự không phù hợp, khoảng trống và sự thiếu hụt kỹ năng cho cả những người có tay nghề thấp những người đã thất nghiệp trong thời gian dài;

Tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng khả năng chống chịu đóng góp   vào;

Việc làm thỏa đáng;

Tính bền vững của các doanh nghiệp dọc chuỗi cung ứng, bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ vừa;

Tính bền vững về môi trường;

 và  Bảo vệ và tôn trọng quyền con người phù hợp với ba trụ cột của Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh Quyền con người Tuyên bố Ba bên của ILO về các Nguyên tắc liên quan đến Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách hội;

Với sự trợ giúp của thương mại quốc tế đầu bền vững;

Tận dụng các hội dịch chuyển kỹ thuật số môi trường công bằng để thúc đẩy việc làm thỏa đáng, chẳng hạn như thông qua đối thoại hội, trong đó cả thương lượng tập thể hợp tác ba bên;

Xây dựng và triển khai các cách tiếp cận toàn diện, đổi mới và tích hợp để hạn chế sự gia tăng tình trạng không chính thức, thúc đẩy chuyển dịch sang nền kinh tế chính thức, đặc biệt để hình thành, duy trì chính thức hóa các doanh nghiệp việc làm thỏa đáng, quan tâm đúng mực đến khu vực kinh tế nông thôn;

B.     Bảo vệ mọi người lao động

 Bảo vệ đầy đủ cho mọi người lao động, tăng cường đề cao các tiêu chuẩn lao động quốc tế thúc đẩy việc phê chuẩn, thực hiện giám sát các tiêu chuẩn đó, đặc biệt chú trọng đến những lĩnh vực mà khủng hoảng đã làm bộc lộ những khoảng trống nghiêm trọng. Vấn đề này bao gồm cả việc tôn trọng các nguyên tắc quyền cơ bản trong lao động; mức lương tối thiểu đủ sống theo luật định hay trên cơ sở thương lượng; giới hạn thời giờ làm việc tối đa và an toàn và sức khỏe trong lao động, đặc biệt chú trọng tới những thách thức hiện hữu do đại dịch COVID-19 gây nên;

 Tiếp tục nỗ lực giải quyết tình trạng vi phạm quyền cơ bản ngày một gia tăng do đại dịch, đặc biệt chú trọng đến việc xóa bỏ lao động trẻ em và lao động cưỡng bức;

Có quy định để những người lao động có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn và những người có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe lớn hơn như nhân viên chăm sóc y tế và tất cả những người làm việc trên tuyến đầu, bao gồm cả những người làm việc xuyên quốc gia, được tiếp cận vaccine, trang bị bảo hộ cá nhân, được đào tạo, xét nghiệm và hỗ trợ về tâm lý, và được trả công tương xứng và được bảo vệ đầy đủ tại nơi làm việc, kể cả trước lượng công việc quá tải;

 Tăng cường an toàn vệ sinh lao động thông qua phối hợp với các thiết chế công, các doanh nghiệp tư nhân, người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức đại diện của họ trong việc:

Cung cấp cẩm nang hướng dẫn thiết thực phù hợp;

Hỗ trợ quản rủi ro;

Triển khai các biện pháp kiểm soát sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp phù hợp;        

Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bùng phát hay những nguy nghề nghiệp khác,

Tuân thủ các biện pháp y tế và những quy tắc quy định về COVID-19 khác;

 Ghi nhận rằng điều kiện làm việc an toàn lành mạnh nền tảng hướng tới việc làm  thỏa đáng;

Triển khai, áp dụng điều chỉnh phương thức làm việc từ xa các cách thức bố trí công việc mới khác để duy trì việc làm và mở rộng cơ hội việc làm thỏa đáng thông qua nhiều hình thức như quy định, đối thoại hội, thương lượng tập thể,

                                                                                                                            Liên minh HTX Tỉnh

Liên minh HTX
Ngày 17/11/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op