Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 152
Tuần này: 1,776
Số lượt truy cập: 131,314

Hôm nay: 948
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,776
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,630
Tháng 8: 14,839

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021

Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua khen thưởng năm 2021, Liên minh HTX tỉnh ban hành công văn số 226/CV-LMHTX ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 với những nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng phát triển HTX năm 2021 được HTX, đơn vị đề nghị khen thưởng.

2. Hình thức thi đua, khen thưởng

- Xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2021.

- Giấy khen Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

- Bằng khen Liên minh HTX Việt Nam.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”.

II. TIÊU CHUẨN

1. HTX điển hình tiên tiến: HTX tự chấm điểm xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2021 theo các các nội dung, tiêu chí đề ra (download Mẫu 1 chấm điểm HTX nông nghiệp;  Mẫu 2 chấm điểm HTX phi nông nghiệp; Mẫu 3 chấm điểm Quỹ TDND ).

2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”: Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc viết báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho các cá nhân tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương mới (download  mẫu 4 kỷ niệm chương).

3. Giấy khen năm 2021 của Liên minh HTX tỉnh: Theo điều 74,75 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 40 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Bằng khen năm 2021 của Liên minh HTX Việt Nam: Theo Quyết định số 429/QĐ-LMHTXVN ngày 18/11/2019 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN

1. Bảng tự chấm điểm HTX điển hình tiên tiến năm 2021; Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”; Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen, Giấy khen năm 2021 của tập thể và cá nhân.

2. Hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (dowwnload mẫu 5 báo cáo thành tích).

Tất cả hồ sơ được làm thành 02 bộ, đồng thời gửi kèm file theo địa chỉ mail: ninhhuonghd@gmail.com

Hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương đối với thành tích của tập thể và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đối với thành tích cá nhân và gửi về Ban tư vấn và phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh trước ngày 25/11/2021.

Biểu mẫu hồ sơ thi đua khen thưởng được đăng tải trên website của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ http://lienminhhtx.thuathienhue.gov.vn

Trong quá trình triển khai có vấn đề gì còn thắc mắc đề nghị liên hệ về Ban tư vấn và phát triển HTX Liên minh HTX tỉnh để được hướng dẫn cụ thể. Điện thoại liên hệ: 0234.3817083 hoặc di động 0935591179 (gặp đồng chí Ninh Thị Hường). 

ADMIN
Ngày 25/10/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op