Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 174
Tuần này: 1,798
Số lượt truy cập: 131,336

Hôm nay: 970
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,798
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,652
Tháng 8: 14,839

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại văn bản số 2896/MTTW-BTT về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 (ngày 9/11), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam yêu cầu Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố; các ban, đơn vị trực thuộc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021.

 Với các nội dung, hình thức và thời gian cụ thể như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đặc biệt là diễn biến dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cho phù hợp, trong đó tập trung vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam: Luật Hợp tác xã năm 2012 (Đánh giá tình hình, kết quả thi hành Luật; những vướng mắc, bất cập; đề xuất sửa đổi Luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, bền vững và phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam), Luật Đất đai, Luật Thuế..., Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Quyết định số 1328/QĐ- TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/2/2021 phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025...; các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng, chống tham nhũng,...

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế tập thể, hợp tác xã: Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới...; tuyên truyền 20 năm Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, 15 năm Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 10 năm Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW về đất đai; tuyên truyền các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đặc biệt là Chương trình 503/CTr-LMHTXVN ngày 04/8/2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội...

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng; tập trung tuyên truyền bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021 và cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 18/11/2021.

Treo băng rôn, khẩu hiệu và chỉ đạo các cơ sở kinh tế tập thể, hợp tác xã treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung:

"TÍCH CỰC THAM GIA HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY
KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG"./.

Liên minh HTX tỉnh

ADMIN
Ngày 06/10/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op