Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 98
Tuần này: 1,722
Số lượt truy cập: 131,260

Hôm nay: 894
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,722
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,576
Tháng 8: 14,839

Tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 và giải Báo chi với công tác đầu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba, năm 2020-2021

Thực hiện Công văn số 277/LMHTXVN-TTTT ngày 07/05/2021 của Liên minh HTX Việt Nam 21 về việc tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 và giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba, năm 2020 -2021, Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 94/LMHTX ngày 26/5/20 đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

 

1.  Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về kế hoạch, mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, thể lệ… Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 và Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong HTX thuộc hệ thống Liên minh HTX tỉnh về vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động trong HTX, các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 và Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021 theo đúng nội dung, hình thức, thể lệ… gắn với tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX và gửi về Ban tổ chức các giải theo đúng thời gian quy định, cụ thể là:

a) Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 được đăng tải trên website: http://www.xaydungdang.org.vn/home/giai_bua_liem__vang/2021/14762/ke-hoach-to-chuc-va-the-le-giai-bua-liem-vang-lan.aspx).

b) Thể lệ Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba, năm 2020-2021 được đăng tải trên website: http://mattran.org.vn/hoat-dong/giai-bao-chi-toan-quoc-bao-chi-voi-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-lan-thu-ba-nam-2020-2021-nhan-cac-tac-pham-du-thi-den-het-ngay-2162021-33562.html.

Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong các tập thể, cá nhân trong toàn ngành quan tâm thực hiện.

ADMIN
Ngày 27/05/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op