Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 165
Tuần này: 1,789
Số lượt truy cập: 131,327

Hôm nay: 961
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,789
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,643
Tháng 8: 14,839

Hội thảo tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4

Kế hoạch Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4
Thực hiện Chương trình công tác của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2021), 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia Hợp tác xã nông nghiệp và 10 năm Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là ngày Hợp tác xã Việt Nam; Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4 năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

                I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, HTX đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động, các cấp, các ngành... trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia Hợp tác xã nông nghiệp, 10 năm Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là ngày HTX Việt Nam, 46 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2021), 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4 nhằm ôn lại truyền thống, quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tập thể và phong trào HTX tỉnh nhà; có giải pháp thiết thực để củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX theo hướng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, mô hình mỗi xã một sản phẩm - OCOP, mô hình ứng dụng công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao… nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong thời gian tới.

4. Các hoạt động phải được tổ chức theo hướng hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa Ngày HTX Việt Nam 11/4, Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2021), 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Website Liên minh HTX tỉnh, tài liệu tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh, trụ sở các HTX thành viên, tại địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4.

2. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền, giới thiệu một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, HTX với chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền

- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM (11/4/1946-11/4/2021).

- CHÀO MỪNG NGÀY HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 11/4.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đối với các Hợp tác xã

1.1 Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh để thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2021), 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2 Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống hoặc các hoạt động khác nhân kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 (hình thức: Tùy theo điều kiện của HTX).

- Thời gian: Từ ngày 01/4/2021-12/4/2021.

- Địa điểm: Tại Văn phòng các HTX.

- Thành phần: Cán bộ HTX; cán bộ HTX qua các thời kỳ; đại diện một số thành viên tiêu biểu; khách mời tại địa phương…

2. Đối với Liên minh HTX tỉnh

2.1 Tổ chức Chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4

- Thời gian: Ngày 06/4/2021

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Nông Lâm Huế (102 đường Phùng Hưng, thành phố Huế)

- Nội dung, chương trình: (có nội dung, chương trình kèm theo)

- Thành phần:

+ Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

+ Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

+ Các đồng chí Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh.

+ Lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm Huế.

+ Đại diện lãnh đạo các HTX trên địa bàn tỉnh.

+ Các đại biểu được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”.

+ Các HTX, doanh nghiệp liên kết, các công ty, đơn vị tham gia triển lãm.

+ Phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.

2.2 Tổ chức triển lãm ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã

- Thời gian: Ngày 06/4/2021

- Địa điểm: Khu vực quảng trường của Trường Đại học Nông Lâm Huế (102 đường Phùng Hưng, thành phố Huế)

- Hình thức: Tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm VietGap, sản phẩm hữu cơ,… của các HTX trên địa bàn tỉnh; triển lãm về ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX do Trường Đại học Nông Lâm Huế, các HTX, doanh nghiệp liên kết, các công ty, đơn vị tham gia triển lãm.

- Nội dung, chương trình: (có nội dung, chương trình kèm theo)

2.3. Tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, HTX các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh

- Thời gian: Dự kiến ngày 8,9/4/2021.

- Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

- Sản phẩm tham gia: các sản phẩm OCOP, các sản phẩm chủ lực của các HTX trên địa bàn tỉnh (căn cứ vào kế hoạch của Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh để lựa chọn các HTX có sản phẩm phù hợp tham gia tại triển lãm).

III. KINH PHÍ

1. Từ nguồn kinh phí hoạt động tuyên truyền của Liên minh HTX tỉnh.

2. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

3. Từ nguồn Hội phí thành viên, nguồn kinh phí HTX tham gia và nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Hợp tác xã thành viên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4 phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại văn phòng, các cơ sở làm việc, sản xuất kinh doanh của HTX.

- Chuẩn bị hàng hóa, sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4 và tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, HTX các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Liên minh HTX tỉnh

2.1 Phối hợp với Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Trường Đại học Nông Lâm Huế, các HTX, doanh nghiệp để tổ chức hoạt động.

2.2 Giao Ban Tư vấn và Phát triển HTX chủ trì, xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động. Phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Huế, các công ty, doanh nghiệp để chuẩn bị các nội dung, sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX để trưng bày tại triển lãm. Phối hợp với Sàn kinh tế hợp tác chuẩn bị nội dung và sản phẩm tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, HTX các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh. 

2.3 Giao Trung tâm dịch vụ phát triển HTX phối hợp với Sàn kinh tế hợp tác phụ trách nội dung trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm VietGap, sản phẩm hữu cơ,… của các HTX, doanh nghiệp liên kết tại triển lãm.

2.4 Giao Văn phòng Liên minh HTX tỉnh chuẩn bị kinh phí, công tác hậu cần, cơ sở vật chất, lễ tân khánh tiết cho các hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4 năm 2021 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị đề xuất để được chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch./.

Download kế hoạch Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4

 

* Thời gian: Từ 08h30’- 09h30’ ngày 06/4/2021

* Địa điểm: Tại Hội trường Trường Đại học Nông Lâm Huế

---

  1. Văn nghệ chào mừng
  2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  3. Diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11/4
  4. Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh
  5. Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”
  6. Cảm ơn và kết thúc
Nguyễn Như Thi
Ngày 18/03/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op