Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 111
Tuần này: 1,735
Số lượt truy cập: 131,273

Hôm nay: 907
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,735
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,589
Tháng 8: 14,839

Kỳ vọng khu vực KTTT, HTX tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đột phá

Thủ tướng thăm các gian hàng của HTX tại Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam.
Với việc phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ và đột phá, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

 Đây là kỳ vọng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được tổ chức thành công.

Xu thế tất yếu trong hội nhập

Từ truyền thống của dân tộc Việt Nam “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” và “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi nhiều người”, có thể thấy rằng khi mà các thành viên tích cực hợp tác và chia sẻ thì hiệu quả chung sẽ lớn hơn tổng hiệu quả đơn lẻ của từng thành viên cộng lại.

Theo Thủ tướng, Liên minh HTX Việt Nam trở thành "ngôi nhà chung" của các tổ hợp tác (THT), HTX, liên hiệp HTX, nơi mà sự hợp tác, chia sẻ, gắn kết. Đó còn là nét văn hóa đặc sắc không chỉ trong kinh tế, mà cả trong chính trị - xã hội, là “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của người sản xuất nhỏ”.

Do vậy, Người đứng đầu Chính phủ đặt câu hỏi: phải làm sao thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển hiệu quả, bền vững, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam trở thành nước đang phát triển vượt qua mức thu nhập trung bình thấp...

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà khu vực KTTT, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, trước những yêu cầu cạnh tranh hàng hóa sẽ ngày càng gay gắt, cả thị trường trong nước và quốc tế, nhất là đối với những hộ kinh doanh cá thể, Nhà nước cần xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT trên cơ sở bảo đảm phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển của tổ chức KTTT, HTX và khả năng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ đề nghị đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hệ thống Liên minh HTX các cấp, với chức năng là tổ chức đại diện cho hơn 8,1 triệu thành viên và hơn 30 triệu người lao động khu vực KTTT, HTX.

Song song đó, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển KTTT, HTX và pháp luật có liên quan (đất đai, thuế, tín dụng...), kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để KTTT, HTX phát triển bền vững. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với KTTT, HTX phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của đất nước.

"Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định rõ phát triển KTTT, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị", Thủ tướng yêu cầu.

Tốc độ tăng bình quân từ 8-15%/năm

Thủ tướng nhấn mạnh: "KTTT, HTX là xu hướng tất yếu trong hội nhập, mở cửa, là mô hình kinh tế của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là con đường để đưa Nhân dân đến gần hơn với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Phát triển mạnh mẽ KTTT, HTX chính là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

"Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và vai trò quản lý, định hướng, tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển của Nhà nước, với việc phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực KTTT, HTX sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ và đột phá, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra", Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng.

Thay mặt cho gần 10 triệu thành viên, người lao động khu vực KTTT, HTX và toàn thể cán bộ, người lao động hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Theo đó, khu vực KTTT, HTX giai đoạn 2020-2025 ở nước ta sẽ tiếp tục phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng, tốc độ tăng bình quân từ 8-15%/năm, số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và đô thị, các thành phần kinh tế khác tham gia HTX, THT tăng nhanh.

Các chỉ tiêu cụ thể đặt ra như: thu nhập của thành viên HTX tăng bình quân 6%/năm trở lên; thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác là thành viên của HTX, THT tăng bình quân 15%/năm; ít nhất 60% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên HTX, THT; đến cuối năm 2025 thu hút ít nhất 90% tổng số HTX, 100% liên hiệp HTX và 30% THT đang hoạt động là thành viên chính thức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Đặc biệt, hàng năm xây dựng từ 300-500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương.

Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 80%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của các địa phương và GDP của cả nước từ 5% trở lên.

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu nêu trên, với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tập trung, quyết liệt thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ chủ yếu được cụ thể hóa trong 5 chương trình hành động.

Anh-chup-Man-hinh-2020-12-23-l-8361-6678

Ông Võ Thành Thống

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT

Trong bối cảnh Việt Nam đang dần chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường bền vững, thì việc phát triển KTTT, HTX là một thể chế kinh tế tất yếu. Kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún sẽ không có khả năng cạnh tranh. Các HTX cần thoát khỏi hiện tượng "được mùa mất giá", mô hình HTX là tối ưu cho việc phát triển hiệu quả. Với sự vào cuộc các bộ ngành, Liên minh HTX Việt Nam và các địa phương, chúng ta có căn cứ hy vọng trong thời gian tới, phong trào phát triển HTX sẽ vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Anh-chup-Man-hinh-2020-12-23-l-1404-6457

Ông Lê Duy Thành

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Để phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tuyên truyền về HTX kiểu mới, xác định rõ việc phát triển KTTT, HTX là xu thế tất yếu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục rà soát các chính sách liên quan tới thuế, đất đai, tín dụng... tạo điều kiện cho HTX phát triển; Tạo điều kiện giải thể HTX yếu kém; Chú trọng nâng cao năng lực của KTHT, HTX; Củng cố tổ chức bộ máy nâng cao năng lực điều hành hiệu quả về KTTT, phân rõ nhiệm vụ các cấp, các ngành.

Anh-chup-Man-hinh-2020-12-23-l-6463-5035

Ông Trương Cảm

Giám đốc HTX nông nghiệp Ái Nghĩa (Quảng Nam)

Các ban ngành và Liên minh HTX cần làm tốt công tác tuyên truyền về mô hình HTX, Luật HTX năm 2012. Bên cạnh đó, Nhà nước cần đẩy mạnh chủ trương hỗ trợ tích tụ ruộng đất cho HTX có quy mô sản xuất lớn, tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng và điều quan trọng nhất là chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ về tham gia phát triển HTX, cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cứng công nghệ cao. Có như vậy, HTX kiểu cũ chuyển sang kiểu mới có điều kiện phát triển.

 

Theo https://thoibaokinhdoanh.vn

Nguyễn Như Thi
Ngày 31/12/2020
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op