Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 248
Tuần này: 1,933
Số lượt truy cập: 131,471

Hôm nay: 53
Hôm qua: 1,052
Tuần này: 1,933
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,787
Tháng 8: 14,839

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 03 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 trong chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.

 

1. Về quy trình lập kế hoạch đầu tư:Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch trung hạn thực hiện theo Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành.

2. Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Tên báo cáo: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục dự ánnhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệphuyện/thị xã… theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Mẫu báo cáo: theo Mẫu số 02, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

- Quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

-Cơ quan/đơn vị lập báo cáo: UBND các huyện, thị xã.

- Chủ đầu tư: UBND xã là chủ đầu tư dự án, thành lập Ban quản lý xã thực hiện dự án, trong đó mời đại diện HTX NN hưởng lợi tham gia.

- Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:Dự án đáp ứng yêu cầu theo Điều 4 Nghị định 120/2018/NĐ-CP thì được áp dụng cơ chế đặc thù về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương theo quy định Điều 3 tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP; trong đó yêu cầu phần vốn đóng góp của Hợp tác xã thực hiện theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

3. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt.

4. Về tiêu chí, điều kiện được hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

5. Về danh mục các loại kết cấu hạ tầng được hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

6. Về bàn giao quản lý, khai thác công trình:Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư bàn giao công trình cho các hợp tác xã để quản lý, sử dụng, bảo trì. Công trình này sẽ là tài sản không chia của hợp tác xã, hợp tác xã phải tự trang trải chi phí cho vận hành, duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo phát huy hiệu quả theo thiết kế; khi hợp tác xã giải thể thì phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản hỗ trợ của nhà nước được chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Download Tập tin đính kèm

VPLMHTX

ADMIN
Ngày 03/12/2019
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op