Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 36
Tuần này: 1,136
Số lượt truy cập: 116,747

Hôm nay: 152
Hôm qua: 112
Tuần này: 1,136
Tuần trước: 802
Tháng 8: 12,614
Tháng 7: 11,015

Kế hoạch số 107 ngày 21/6/2022 tổ chức kỷ niệm ngày HTX quốc tế và giao ban cụm HTX thành viên năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên minh HTX tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày HTX quốc tế và giao ban cụm HTX thành viên năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày HTX quốc tế năm 2022 - CoopsDay 2022 - ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 7 hàng năm (vào ngày 02/7/2022), nhằm hưởng ứng các phong trào do Liên minh HTX quốc tế phát động; góp phần giúp các đơn vị thành viên hiểu được ý nghĩa của Ngày HTX quốc tế; tuyên truyền, phổ biến những thông tin về tổ chức của phong trào HTX quốc tế.

2. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của các HTX 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số chính sách liên quan về hỗ trợ HTX.

3. Các hoạt động kỷ niệm ngày HTX quốc tế và giao ban cụm HTX thành viên năm 2022 phải được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động tuyên truyền

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền về hiệu quả một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa của HTX.

- Phối hợp báo Thừa Thiên Huế đẩy mạnh tuyên truyền về tăng cường liên kết hợp với các HTX trên địa bàn cả nước góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích Ngày HTX quốc tế dưới nhiều hình thức: website của Liên minh HTX tỉnh, tuyên truyền thông qua băng rôn, khẩu hiệu với nội dung: “Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã quốc tế năm 2022” tại trụ sở làm việc của cơ quan Liên minh HTX tỉnh, các HTX thành viên từ ngày 27/6/2022 đến ngày 8/7/2022.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày HTX quốc tế năm 2022

2.1. Đối với các HTX thành viên

Tùy điều kiện và tình hình thực tế, các HTX tổ chức gặp mặt, tọa đàm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của HTX. Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở HTX.

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 08/7/2022.

- Địa điểm: Văn phòng của các HTX.

2.2. Đối với Liên minh HTX tỉnh

a) Tổ chức Chương trình ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thừa Thiên Huế và triển lãm ứng dụng khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại cho các HTX (ngày 08/7/2022 và có kế hoạch riêng).

b) Tổ chức sinh hoạt Ngày HTX quốc tế gắn với giao ban cụm HTX thành viên năm 2022 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Thời gian: Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 08/7/2022 (lịch dự kiến kèm theo).

- Địa điểm: Chọn HTX đăng cai tổ chức

- Thành phần:

+ Đại diện thường trực Liên minh HTX tỉnh, ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh phụ trách địa bàn cụm.

+ Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh trên địa bàn cụm.

+ Đại diện một số phòng liên quan của các huyện, thị xã và thành phố Huế.

+ Đại diện lãnh đạo của các HTX, đơn vị thành viên trên địa bàn cụm.

- Nội dung:

+ Triển khai Thông điệp Ngày HTX quốc tế năm 2022.

+ Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của các HTX 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.  

+ Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế thi đua- khen thưởng khối HTX; Quy định thành viên Liên minh HTX tỉnh.

+ Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số chính sách liên quan về hỗ trợ HTX.

+ Thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HTX, đơn vị thành viên.

+ Hướng dẫn bình chọn HTX tiêu biểu của cụm đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2022.

III. KINH PHÍ

Từ nguồn Hội phí thành viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tư vấn và Phát triển HTX: Chủ trì tham mưu và theo dõi triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền và A Lưới.

2. Văn phòng: Chủ trì, phối hợp với Ban Tư vấn và Phát triển HTX, Trung tâm dịch vụ phát triển HTX tham mưu kinh phí để tổ chức thực hiện.

Chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và Hương Trà.

3. Trung tâm dịch vụ phát triển HTX phối hợp với Văn phòng, Ban Tư vấn và phát triển HTX để triển khai tốt các nội dung được phân công phụ trách.

Chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông.

4. Các uỷ viên Ban chấp hành là cán bộ HTX đôn đốc các HTX triển khai thực hiện kế hoạch.

5. Các HTX thành viên: Cử đại diện lãnh đạo tham dự họp cụm trên địa bàn. Tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày HTX quốc tế năm 2022 theo nội dung của Kế hoạch này.

6. Các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh chuyên trách, cán bộ chuyên viên Liên minh HTX tỉnh phụ trách địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu, phối hợp các ủy viên Ban chấp hành là cán bộ HTX để lựa chọn địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức họp cụm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày HTX quốc tế và giao ban cụm HTX thành viên năm 2022 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị đề xuất để được chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch./.

 

DỰ KIẾN LỊCH HỌP CỤM TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

STT

Cụm

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Phong Điền

28/6

 

 

2

Quảng Điền

29/6

 

 

3

A Lưới

01/7

 

 

4

Phú Vang

05/7

 

 

5

Phú Lộc

06/7

 

 

6

Nam Đông

06/7

 

 

7

Tp Huế

02/7

 

(Thứ 7)

8

TX Hương Trà

07/7

 

 

9

TX Hương Thuỷ

04/7

 

 

Liên minh HTX
Ngày 22/06/2022
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op