Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 252
Tuần này: 1,938
Số lượt truy cập: 131,476

Hôm nay: 58
Hôm qua: 1,052
Tuần này: 1,938
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,792
Tháng 8: 14,839

Đề án phát triển Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

Ngày 20/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030.

 Mục tiêu của Đề án:

        - Củng cố và phát triển thêm hệ thống hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững có từ 38 - 40 Hợp tác xã trên cơ sở các thành viên là chủ rừng trồng có chứng chỉ FSC. Phấn đấu đến 2030 đạt từ 29.000 - 30.000 ha rừng trồng có chứng chỉ FSC, với khoảng 6.400 - 6.700 chủ rừng tham gia. Bảo đảm các hợp tác xã Lâm nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng, phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả để thực sự đóng vai trò bà đỡ cho thành viên trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích rừng, tăng thu nhập, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

       - Bảo đảm hệ thống hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững được thành lập hoạt động theo chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ FSC thật sự hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng tính tự nguyện của thành viên, hài hòa lợi ích; góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng ngày càng cao cho thành viên, tích lũy vốn cho hợp tác xã ngày càng nhiều, đồng thời góp phần tích cực vào xây dựng môi trường nông thôn bền vững.

       - Tiếp tục theo dõi chỉ đạo điểm hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc để tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững sản xuất theo chuỗi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương hiệu, thu hút số đông chủ rừng tham gia chứng chỉ rừng FSC, một số doanh nghiệp và các tổ chức tham gia vào hợp tác xã.

       - Phấn đấu, mỗi huyện, thị xã xây dựng được từ 1 - 2 mô hình hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị hoạt động đạt hiệu quả cao; nâng cao giá trị gia tăng từ rừng trồng từ 1,5 - 2 lần cho thành viên và tích lũy vốn cho hợp tác xã để tái sản xuất mở rộng.

       Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

       Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã chỉ đạo việc rà soát, kiểm kê quỹ đất lâm nghiệp hiện do UBND cấp xã quản lý; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc để hỗ trợ cho các hợp tác xã thực hiện thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hợp tác xã và hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:

 Đề án Đề án phát triển Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

Theo https://stnmt.thuathienhue.gov.vn

 

Nguyễn Như Thi
Ngày 07/04/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op