Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 61
Tuần này: 1,685
Số lượt truy cập: 131,223

Hôm nay: 857
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,685
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,539
Tháng 8: 14,839

Liên minh HTX Việt Nam trình gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, Liên hiệp HTX

Ngày 06 tháng 08 năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, Liên hiệp HTX.

 

Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, Liên hiệp HTX.

Theo phản ánh của các HTX, liên hiệp HTX và báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, thành phố trong quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Liên minh HTX Việt Nam kính trình Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, phí và lệ phí đối với HTX, liên hiệp HTX.

Tính đến tháng 6/2019, cả nước có 23.280 HTX (14.419 HTX nông nghiệp, 7.596 HTX phi nông nghiệp và 1.190 Quỹ tín dụng nhân dân) và 75 liên hiệp HTX. Tuy nhiên, khu vực HTX còn nhiều tồn tại, yếu kém: (1) Phần lớn HTX có qui mô nhỏ (vốn điều lệ dưới 01 tỷ đồng, doanh thu dưới 03 tỷ đồng và lao động dưới 15 người); 97,3% số HTX có qui mô nhỏ và siêu nhỏ, nếu áp dụng theo các tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) HTX nông nghiệp cung ứng một số dịch vụ đầu vào cho thành viên, hơn 50% số HTX hoạt động có lãi, còn lại thua lỗ, cầm chừng, ngừng hoạt động; HTX phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải...) làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên, 63% số HTX hoạt động có lãi, phần lớn nhờ vào khai thác lợi thế tự nhiên và ngày công thấp, công nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ và năng suất lao động thấp; (3) Tỷ lệ lớn HTX không đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực thị trường.

Do đó, để hỗ trợ cho HTX, liên hiệp HTX phát triển bền vững, Liên minh HTX Việt Nam xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành có liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung qui định pháp luật để thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, liên hiệp HTX  như sau:

  1. Về thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, liên hiệp HTX: Thực hiện ưu đãi với mức cao hơn so với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cùng lĩnh vực hoạt động; bởi vì, khác với doanh nghiệp, phần lớn HTX có qui mô nhỏ và siêu nhỏ, mục tiêu chính là mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần tích cực ổn định chính trị - xã hội, cải thiện môi trường.
  2. Về thuế VAT: Qui định thuế suất VAT 0% đối với giao dịch mua bán giữa các HTX trong liên hiệp HTX, giao dịch mua bán giữa các HTX sử dụng chung dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho các HTX giảm chi phí hoạt động, khuyến khích HTX thành lập liên hiệp HTX có qui mô lớn.
  3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Qui định tiêu chí thuế suất và công thức tính thuế áp dụng cho HTX; qui định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với HTX phi nông nghiệp với mức ưu đãi cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng lĩnh vực hoạt động; qui định thuế suất 0% đối với HTX siêu nhỏ (vốn điều lệ dưới 03 tỷ đồng và dưới 10 lao động) và HTX dịch vụ nông nghiệp nhằm khuyến khích phát triển HTX.
  4. Về thuế thu nhập cá nhân: Bỏ qui định nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thành viên HTX được chia lãi từ góp vốn điều lệ HTX cho phù hợp với pháp luật về HTX và khuyến khích hộ gia đình, cá nhân góp vốn điều lệ thành lập HTX để tổ chức sản xuất, kinh doanh.
  5. Về miễn, giảm tiền sử dụng đất: Qui định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với HTX nông nghiệp từ năm 2021 trở đi để tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp và các thành viên HTX nắm bắt được chính sách, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh; có qui định miễn, giảm tiền sử dụng đất làm trụ sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với HTX phi nông nghiệp.
  6. Về phí và lệ phí: Qui định miễn, giảm phí và lệ phí đối với HTX áp dụng trên phạm vi cả nước; yêu cầu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành các qui định miễn, giảm phí và lệ phí theo thẩm quyền phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật về HTX.
Chi tiết xin xem file đính kèm:
Tờ Trình Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX, Liên hiệp HTX.
 
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền
Nguyễn Như Thi
Ngày 26/11/2020
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op