Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 107
Tuần này: 1,731
Số lượt truy cập: 131,269

Hôm nay: 903
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,731
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,585
Tháng 8: 14,839

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và nhiệm kỳ 2014-2019

Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019 và công tác khen thưởng tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2019 và Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

            I. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019

            1. Đối tượng, hình thức

             a. Đối tượng: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng phát triển HTX năm 2019.

             b. Hình thức

- Xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2019.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019.

- Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh năm 2019.

- Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”.

2. Tiêu chuẩn

a. HTX điển hình tiên tiến: HTX tự chấm điểm xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2019 theo các các nội dung, tiêu chí đề ra. (có mẫu kèm theo)

b. Đối với Cờ thi đua của UBND tỉnh: được xét tặng 03 cờ gồm khối HTX nông nghiệp phía Bắc, khối HTX nông nghiệp phía Nam và khối HTX phi nông nghiệp: Theo Hướng dẫn 156/HD-HĐTĐKT, ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng của tỉnh.

c. Kỷ niệm chương: Các cá nhân đủ tiêu chuẩn viết báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương số 599/QĐ-LMHTXVN ngày 07/8/2017 của Liên minh HTX Việt Nam. (có mẫu kèm theo).

d. Giấy khen năm 2019 của Liên minh HTX tỉnh: Theo điều 74,75 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 40 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

e. Bằng khen năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam: Theo Quyết định số 466/QĐ-LMHTXVN ngày 11/5/2018 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam.

II. KHEN THƯỞNG NHIỆM KỲ 2014-2019

Thực hiện Công văn số 1791/UBND-NV, ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đồng ý lùi thời gian tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 đến năm 2020. Vì vậy, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh HTX tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, hình thức

a. Đối tượng: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng phát triển HTX giai đoạn 2014-2019.

b. Hình thức

- Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh.

- Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam.

- Bằng khen của UBND tỉnh.

2. Tiêu chuẩn

a. Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế: Theo điều 74,75 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 40 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

b. Bằng khen của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019: Theo Quyết định số  63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT, ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019: Theo Quyết định số 466/QĐ-LMHTXVN ngày 11/5/2018 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam.

­III. THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN

1. Thủ tục: Bảng tự chấm điểm HTX điển hình tiên tiến năm 2019; Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen, Giấy khen năm 2019; Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019; Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương và khen thưởng nhiệm kỳ của tập thể và cá nhân, hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Báo cáo thành tích cá nhân (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).

Tất cả hồ sơ được làm thành 02 bộ, gửi về Ban Phong trào Liên minh HTX tỉnh đồng thời gửi kèm file theo địa chỉ mail: ninhhuonghd@gmail.com. 

2. Thời gian

- Đối với cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019: gửi trước ngày 15/11/2019.

- Đối với thi đua, khen thưởng năm 2019: gửi trước ngày 05/12/2019.

- Đối với khen thưởng nhiệm kỳ 2014-2019: gửi trước ngày 25/12/2019.

 Trong quá trình triển khai có vấn đề gì còn thắc mắc đề nghị các HTX liên hệ về Ban Phong trào Liên minh HTX tỉnh để được hướng dẫn cụ thể./.

Điện thoại liên hệ: 0234.3817083, di động: 0935591179 gặp đồng chí Ninh Thị Hường.

Download hồ sơ khen thưởng năm 2019 tại đây

ADMIN
Ngày 04/11/2019
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op