Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 119
Tuần này: 1,743
Số lượt truy cập: 131,281

Hôm nay: 915
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,743
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,597
Tháng 8: 14,839

Công văn số 84 /CV-LMHTX Ngày 04/5/2018 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trong hệ thống thành viên Liên minh HTX

Kính gửi: Các Hợp tác xã, đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh Thực hiện kế hoạch 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn lao động năm 2019 và Công văn số 270/LMHTXVN-KHHT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam “Về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019” trong hệ thống thành viên Liên minh HTX.

          Tháng hành động năm 2019 có chủ đề ‘‘Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động’’ được tổ chức thực hiện từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các HTX thành viên và người lao động. Triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động, tăng cường công tác kiểm tra, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, phòng ngừa hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn các HTX, đơn vị thành viên thực hiện các nội dung chủ yếu sau : 

1.Tập trung thông tin, tuyên truyền, tập huấn, giáo dục về ATVSLĐ gắn với chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 đến cán bộ, thành viên và người lao động.

2. Tăng cường công tác giám sát; phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề về ATVSLĐ.

3. Rà soát, đôn đốc các bộ phận, thành viên và người lao động thực hiện nghiêm nội quy, quy trình, biện phát làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra.

4. Treo băng-rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ tại trụ sở, văn phòng HTX, nơi sản xuất tập trung…(Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền theo phụ lục đính kèm).

5. Tham gia mít tinh hưởng ứng và tham gia các hoạt động do Ban chỉ đạo của địa phương tổ chức.

Đề nghị các HTX, đơn vị thành viên triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình của HTX trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019./.

 

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Website Liên minh HTX tỉnh;

-     Thường trực LMHTX;

-     Lưu VP.

 

 

 

 

LIÊN MINH HTX TỈNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

Khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

2. Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc giúp phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

3. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa.

4. Hãy sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo chất lượng để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững của HTX.

6. An toàn lao động để trở về bên gia đình.

7. Hãy nghĩ về an toàn trước khi làm việc.

8. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng chính mình và đồng nghiệp.

9. Cải thiện điều kiện lao động vì sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động.

10. Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của HTX và người lao động.

ADMIN
Ngày 04/05/2019
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op