Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 186
Tuần này: 1,810
Số lượt truy cập: 131,348

Hôm nay: 982
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,810
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,664
Tháng 8: 14,839

Kế hoạch số 45/KH-LMHTX của Liên minh HTX tỉnh ngày 04/3/2019 về việc: Tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho Hợp tác xã năm 2019

Căn cứ Công văn số 8627/UBND-DN ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức, triển khai việc tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019;Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-LMHTXVN ngày 28/2/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019; Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm giúp các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh có dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cơ hội hợp tác; đồng thời quảng bá hình ảnh, mẫu mã, sản phẩm hàng hóa, xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng kinh tế, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, là dịp để biểu dương, tôn vinh các HTX nhân kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4.

2. Yêu cầu

Các HTX, các doanh nghiệp thành viên liên kết tham gia Hội chợ phải chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn và quy định của Ban tổ chức Hội chợ. Quá trình tham gia phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và trách nhiệm cao.

II. NỘI DUNG HỘI CHỢ

1. Tên chương trình: Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho Hợp tác xã năm 2019.

2. Thời gian: 7h30 đến 20h00 các ngày từ 17 - 20/4/2019.

(Đoàn Thừa Thiên Huế khởi hành ngày 15/4/2019, trở về ngày 22/4/2019)

3. Địa điểm: Công viên Lê Văn Tám - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

4. Đơn vị tổ chức tham gia: Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Quy mô tổ chức, đối tượng tham gia:

- Quy mô tham gia: tối thiểu 5 gian hàng (do Ban tổ chức phân bổ), bao gồm các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của HTX và các doanh nghiệp thành viên liên kết.

Ngoài ra, các đơn vị muốn trưng bày sản phẩm riêng, bố trí gian hàng riêng phải đăng ký liên hệ Ban tổ chức và chịu chi phí lắp đặt và các chi phí khác.

- Đối tượng: Các HTX, các doanh nghiệp là thành viên liên kết của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Sản phẩm trưng bày, giới thiệu:

- Sản phẩm trưng bày, giới thiệu phải đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, có thương hiệu (VietGap, GlobalGap,…)

- Các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả các loại.

- Thực phẩm chế biến, đóng hộp, đồ đông lạnh, đồ uống các loại.

- Các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương từng vùng, miền.

- Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống.

- Thiết bị, vật tư nông nghiệp; máy móc thiết bị phục vụ cho ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; máy móc thiết bị nông nghiệp công nghệ cao.

- Các sản phẩm, chế phẩm bảo vệ thực phẩm, bảo vệ thực vật và các chế phẩm liên quan tới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

7. Chính sách hỗ trợ

- Sản phẩm, hàng hóa tham gia Hội chợ được hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, diện tích đất trống, điện nước, an ninh trật tự trong khu vực Hội chợ theo tiêu chuẩn do Ban tổ chức phân bổ. Các gian hàng ngoài tiêu chuẩn sẽ tính chi phí lắp đặt gian hàng và các chi phí khác. Mỗi gian hàng tiêu chuẩn đã được Ban tổ chức dựng sẵn theo bố cục không gian chung của Hội chợ.

- Hỗ trợ chi phí thuê xe tập trung vận chuyển sản phẩm, hàng hóa (máy móc thiết bị, trang thiết bị, giá kệ (để trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm) trong gian hàng theo quy định của tỉnh.

- Hỗ trợ 100% kinh phí đi lại và 50% kinh phí ăn, ở trong thời gian Hội chợ cho 1 cán bộ/1 HTX tham gia Hội chợ (theo chế độ nhà nước quy định).

8. Yêu cầu đối với HTX, đơn vị, cá nhân tham gia Hội chợ:

Các HTX, đơn vị, cá nhân tham gia Hội chợ phải thực hiện cam kết trưng bày, bán các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, TTCN chất lượng  cao.

Tự trang trí không gian gian hàng, tuân thủ nội quy hoạt động của Hội chợ, phối hợp với Ban tổ chức Hội chợ bảo vệ tài sản, hàng hóa có trong gian hàng.

9. Thời gian đăng ký tham gia Hội chợ:

Đăng ký với Văn phòng Liên minh HTX tỉnh để tổng hợp đăng ký với Ban tổ chức Hội chợ trước ngày 15/3/2019.

Địa chỉ liên hệ đăng ký tham gia:

Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 16 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Huế), Điện thoại: 0234.3833105; chị Khánh Minh: 0906203284,

Email: vp.lmhtx@thuathienhue.gov.vn

Website hỗ trợ: lienminhhtx.thuathienhue.gov.vn

10. Các hoạt động chính của Hội chợ: (có chương trình kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Liên minh HTX tỉnh là đơn vị chủ trì tham mưu các công việc liên quan việc tổ chức cho HTX tham gia Hội chợ, bao gồm:

- Tiếp nhận đăng ký và tổng hợp danh sách đăng ký tham gia Hội chợ của các HTX, các doanh nghiệp là thành viên liên kết của Liên minh HTX tỉnh.

- Tham mưu để xét và lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội chợ.

- Đăng ký với Ban tổ chức Hội chợ Liên minh HTX Việt Nam về sản phẩm và đơn vị tham gia của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tham mưu kế hoạch kinh phí tham gia Hội chợ.

- Tham mưu trang trí các gian hàng của Thừa Thiên Huế đảm bảo ấn tượng và mang đặc trưng của Thừa Thiên Huế.

- Tham mưu phương tiện vận chuyển và cử cán bộ tham gia Hội chợ.

2. Ban Tổ chức phong trào: Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức tuyên truyền thông tin về Hội chợ. Phối hợp trong việc lựa chọn sản phẩm tham gia Hội chợ.

3. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX và DNNVV: Phối hợp Văn phòng cung cấp các đơn vị thành viên, doanh nghiệp trên địa bàn có sản phẩm chủ lực, chất lượng cao đăng ký tham gia Hội chợ. Đồng thời phối hợp với Văn phòng trong việc lựa chọn sản phẩm tham gia Hội chợ.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế. Thường trực Liên minh HTX tỉnh đề nghị các Ban, Văn phòng, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX và DNNVV căn cứ để tổ chức thực hiện.  

 

Nơi nhận:                                                                                         TM. THƯỜNG TRỰC

- UBND tỉnh (b/c);                                                                            CHỦ TỊCH

- Thường trực Liên minh HTX tỉnh;                                 (Đã ký)

- Website Liên minh HTX tỉnh;

- Các Ban, Văn phòng, Trung tâm;

- Các HTX thành viên, DN thành viên liên kết;       Trần Lưu Quốc Doãn

- Lưu VT./.                                                                            

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHỆ CHO HTX NĂM 2019

 

TT

Thời gian

Nội dung

1

Các ngày:  15 - 16 tháng 4 năm 2019

 

8h00 - 18h00

Lắp đặt, bàn giao gian hàng cho các đơn vị, HTX

2

Ngày thứ nhất: 17 tháng 4 năm 2019

 

7h30

Mở cửa Hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

15h00

Hoàn thiện các công tác chuẩn bị khai mạc Hội chợ

 

17h00

Khai mạc Hội chợ

 

18h00-19h00

Chương trình ca nhạc

3

Ngày thứ 2:  ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

7h30-20h00

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

9h00-11h00

Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư cho các HTX:

- Kết nối và ký kết tham gia siêu thị Co-opmark, Big C và chợ đầu mối khu vực phía Nam.

- Kết nối và ký kết các hoạt động thương mại và đầu tư giữa các HTX và DN.

4

Ngày thứ 3:  ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

7h30-20h00

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

9h00-11h00

Hội nghị kết nối cung cầu công nghệ cho các HTX:

Giới thiệu và kết nối các lĩnh vực về công nghệ chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, chế biến, thương mại điện tử, HTX với CMCN 4.0

5

Ngày thứ 4: ngày 20 tháng 4 năm 2019

 

7h30-17h00

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

16h00-16h30

Bế mạcHội chợ

 

16h30-22h00

Các đơn vị bàn giao gian hàng cho Ban Tổ chức

6

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2018

 

 

Ban Tổ chức bàn giao mặt bằng cho công viên

ADMIN
Ngày 19/03/2019
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op