Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 80
Tuần này: 1,704
Số lượt truy cập: 131,242

Hôm nay: 876
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,704
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,558
Tháng 8: 14,839

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019

Để chuẩn bị cho việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018 và công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và đợt thi đua chào mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

 

 I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 

1. Đối tượng

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng phát triển HTX năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 được HTX, đơn vị đề nghị khen thưởng.

2. Hình thức thi đua, khen thưởng

2.1. Hình thức thi đua, khen thưởng năm 2018

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”

- Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam

- Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh

- Xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2018

2.2. Hình thức thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2014-2019

- Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam

- Bằng khen của UBND tỉnh

- Giấy khen của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

II. TIÊU CHUẨN

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”: Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 599/QĐ-LMHTXVN, ngày 07/8/2017 của Liên minh HTX Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã", viết báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”.

2. Bằng khen năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 của Liên minh HTX Việt Nam: Theo Quyết định số 466/QĐ-LMHTXVN ngày 11/5/2018 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam.

3. Bằng khen nhiệm kỳ 2014-2019 của UBND tỉnh: Theo Quyết định số  14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giấy khen năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế: Theo Quyết định số 88/QĐ-LMHTX ngày 01/07/2016 của Liên minh HTX tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hợp tác xã điển hình tiên tiến: HTX tự chấm điểm xét chọn HTX điển hình tiên tiến năm 2018 theo các các nội dung, tiêu chí đề ra. (có bảy tiêu chí chấm điểm gửi kèm theo).

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; bảng tự chấm điểm HTX điển hình tiên tiến năm 2018; báo cáo thành tích của tập thể (có xác nhận của chính quyền địa phương ), cá nhân (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị). Tất cả hồ sơ làm thành 02 bộ, đồng thời gửi kèm file theo địa chỉ email: ninhhuonghd@gmail.com trước ngày 05/12/2018.

(Các mẫu hồ sơ thi đua khen thưởng đều được đăng tải trên website: http://www.lmhoptacxatthue.com.vn).

2. Trong quá trình triển khai có vấn đề gì còn chưa rõ đề nghị các HTX liên hệ với Ban Phong trào Liên minh HTX tỉnh để được hướng dẫn cụ thể./.

Điện thoại liên hệ: 0234.3817083 hoặc 0234.3833105

Download tài liệu Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2018 của các HTX thành viên

Văn phòng LMHTX

ADMIN
Ngày 26/11/2018
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op