Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 207
Tuần này: 1,838
Số lượt truy cập: 131,376

Hôm nay: 1,010
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,838
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,692
Tháng 8: 14,839

Quyết định số 164/LMHTXVN TTTT của Liên Minh HTX Việt Nam ngày 6/3/2018 về việc tuyên truyền, truyền thông, tin về phát triển kinh tế hợp tác, HTX 2018

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5; Chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5; Chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; mục tiếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ viết thu kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp, 7 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam để nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, thông tin với những nội dung cụ thế như sau:
1. Tuyên truyền, truyền thông, thông tin về chủ truơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thế, HTX: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung uơng 5 khóa IX về tiếp tục đồi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 và Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thì hành Luật HTX năm 2012...
2. Tuyên truyền, truyền thông, thông tin về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa V, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chuong trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận của Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; thực hiện có hiệu quả các Đề án trọng điểm; tuyên truyền, vận động phát triển các, tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới HTX, liên hiệp HTX năm 2018.
Về phát triển kinh tế hợp tác, HTX: Thành lập mới từ 4.500 đến 5.000 tổ hợp tác; thành lập mới từ 2.300 HTX và Liên hiệp HTX trở lên, trong đó có1.500 HTX nông nghiệp; xây dụng 120 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; đến năm 2020, xây dụng mới khoảng 300 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị tại các địa phương bằng nguồn lực của Liên minh HTX Việt Nam; hợp tác với doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế; số lượng cán bộ quản lý HTX tham gia đào tạo, bồi dưỡng tăng 30% so với năm 2017; số lượng thành viên HTX tăng từ 10% trở lên so với năm 2017; phấn đấu đạt ít nhất 50% số HTX hoạt động có hiệu quả.
Về xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam: Số HTX thành viên của Liên minh HTX tỉnh, thành phố tăng so với năm 2017 khoảng 20%, chiếm 80% trở lên tổng số HTX trên địa bản; phấn đấu 100% các tỉnh, thành phố có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.
3. Tuyên truyền, truyền thông, thông tin về vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển HTX; về vai trò, vị trí của HTX trong phát triển kinh tế - Xã hội của đất nước, nhất là trong vấn để giải quyết an sinh Xã hội, tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; các mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, các HTX, cả nhân điển hình tiên tiến, các HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
4. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin sâu rộng và tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia HTX nông nghiệp (11/4/1946-11/4/2017) và 7 năm ngày Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1268/QĐ-TTg lấy ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam; diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX và Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2018 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2018 và các sự kiện của Liên minh HTX Việt Nam.
5. Tuyên truyền, truyền thông, thông tin kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động; phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam phát động với chủ đề “Phát triển kinh tế họp tác, HTX nhanh, bền vững; xây dụng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh”, với phương châm “Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018.
Trên cơ sở những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, truyền thông, thông tin, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông, thông tin năm 2018.
Ban quản trị
Ngày 01/03/2016
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op